Dozorová činnost

Systém vnitřních zásad

S ohledem na skutečnost, že dnem 1. 1. 2017 byl zřízen samostatný Finanční analytický úřad, na který v plném rozsahu přešla působnost bývalého Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, je nezbytné opravit v SVZ odkazy na Ministerstvo Financí ČR, ev.  zkratky typu FAÚ MF, na Finanční analytický úřad, popř. jen FAÚ. Stejně tak je nezbytné opravit či aktualizovat kontaktní údaje na Finanční analytický úřad (např. údaj o datové schránce FAÚ). Veškeré informace k této problematice jsou dostupné v sekci „Kontakty“.

Finanční analytický úřad zveřejňuje vzor systému vnitřních zásad,  určen pro povinné osoby, kterým vzniká podle § 21 AML zákona povinnost vypracovat SVZ.

FAÚ publikuje tento vzor pouze jako návod pro povinné osoby a není tedy a ani nemůže být závazným vzorem SVZ vypracovaným podle § 21 AML zákona. Využití tohoto vzoru nezbavuje povinnou osobu povinnosti přizpůsobit svůj SVZ konkrétním podmínkám a typu konkrétní vykonávané činnosti.


Vzorový systém vnitřních zásad

Mezinárodní sankce jsou souhrn omezujících opatření, jež mezinárodní společenství (OSN) a EU používají jako nástroj k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, k ochraně základních lidských práv a k boji proti terorismu. Jsou přijímány formou rezoluce Rady bezpečnosti OSN (RB OSN), resp. rozhodnutím Rady EU a nařízením Rady EU nebo Evropská komise.

Pokud mezinárodní sankce nevycházejí z rezoluce RB OSN, ale byly stanoveny jen na úrovni EU, hovoříme o tzv. autonomních sankcích EU. Takové sankce jsou závazné a vynutitelné jen:

  • na území EU,
  • na palubě letadla nebo plavidla členských států (ČS EU) a
  • pro fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého ČS,
  • pro právnické osoby a jiné subjekty založené nebo zřízené podle práva některého ČS EU a
  • na jakoukoli obchodní činnost vykonávanou zcela nebo částečně v rámci EU

Mezinárodní sankce mohou spočívat např. v omezení obchodu a služeb včetně peněžních služeb a služeb na finančních trzích, v omezení cestování konkrétních fyzických osob, v omezeních na úseku dopravy a spojů, technické infrastruktury, ale i na poli vědeckotechnických, případně i kulturních a sportovních styků.

Podrobnější informace k problematice mezinárodních sankcí, jejich účelu a způsobu přijímání lze nalézt na stránkách Evropské Rady a Rady EU.

Vzorový systém vnitřních zásad - platný od 29. 3. 2021 (PDF)

Vzorový systém vnitřních zásad - platný od 29. 3. 2021 (DOCX)

Vzorový systém vnitřních zásad + vyznačené změny k 29. 3.2021 (PDF)

Vysvětlivky pro publikovaný vzor systému vnitřních zásad (PDF)


Nejčastější nedostatky v SVZ u provozovatelů hazardních her

Mezinárodní sankce jsou souhrn omezujících opatření, jež mezinárodní společenství (OSN) a EU používají jako nástroj k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, k ochraně základních lidských práv a k boji proti terorismu. Jsou přijímány formou rezoluce Rady bezpečnosti OSN (RB OSN), resp. rozhodnutím Rady EU a nařízením Rady EU nebo Evropská komise.

Pokud mezinárodní sankce nevycházejí z rezoluce RB OSN, ale byly stanoveny jen na úrovni EU, hovoříme o tzv. autonomních sankcích EU. Takové sankce jsou závazné a vynutitelné jen:

  • na území EU,
  • na palubě letadla nebo plavidla členských států (ČS EU) a
  • pro fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého ČS,
  • pro právnické osoby a jiné subjekty založené nebo zřízené podle práva některého ČS EU a
  • na jakoukoli obchodní činnost vykonávanou zcela nebo částečně v rámci EU

Mezinárodní sankce mohou spočívat např. v omezení obchodu a služeb včetně peněžních služeb a služeb na finančních trzích, v omezení cestování konkrétních fyzických osob, v omezeních na úseku dopravy a spojů, technické infrastruktury, ale i na poli vědeckotechnických, případně i kulturních a sportovních styků.

Podrobnější informace k problematice mezinárodních sankcí, jejich účelu a způsobu přijímání lze nalézt na stránkách Evropské Rady a Rady EU.

Nejčastější nedostatky v SVZ u provozovatelů hazardních her k 12. 4. 2017 (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.