Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozhodnutí o přestupcích

Finanční analytický úřad níže vydává rozhodnutí o přestupku, kterými byl uložen povinným osobám specifikovaným v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve smyslu § 51a téhož zákona ve spojení s § 50 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Uložená sankce spočívá v uveřejnění výrokové části pravomocného rozhodnutí o přestupku na internetových stránkách Finančního analytického úřadu po dobu 5 let.


Rozhodnutí o přestupku společnosti ORANGETRUST s.r.o.

Datum zveřejnění: 1. 2. 2019
Datum odstranění: 31. 1. 2024

Rozhodnutí o přestupku - ORANGETRUST s.r.o. 275.97 KB stáhnout