Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Národní hodnocení rizik

Cílem procesu národního hodnocení rizik (NRA) je ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty posoudit rizika praní peněz a financování terorismu a zpracovat o tom zprávu. Proces koordinuje Finanční analytický úřad a řídí se při tom příslušnou metodikou FATF, pátou AML směrnicí a AML zákonem.
Do procesu jsou zapojeny všechny zainteresované státní orgány z řad orgánů AML dohledu, orgánů činných v trestním řízení, Finanční správa, Celní správa a příslušní sektoroví a věcní regulátoři, příslušná ministerstva ad. 
Dále se mohou zapojit všechny zainteresované subjekty ze soukromého sektoru, jako jsou povinné osoby a jejich sdružení a dále nestátní neziskové organizace, které prokážou oprávněný zájem v oblasti AML/CFT prevence.

Informace k prvnímu kolu národního hodnocení rizik

V letech 2015 – 2016 probíhalo první kolo procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. FAÚ koordinoval celý proces. Do procesu národního hodnocení rizik se v různé míře zapojily všechny zainteresované státní orgány a také některé povinné osoby. Mezi zainteresované státní orgány se řadí: Finanční analytický úřad a dále ministerstva financí, spravedlnosti, vnitra, kultury a zahraničních věcí, příslušné útvary Policie ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká národní banka, dozorčí orgány pro sektor hazardních her, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a Česká obchodní inspekce.

Zpráva, která shrnuje nejdůležitější výstupy z proběhnuvšího prvního kola, byla předložena do vlády v prosinci 2016 a byla schválena usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

Veřejná verze

Neveřejné verze pro povinné osoby

Informace ke druhému kolu národního hodnocení rizik

Informace pro nestátní neziskové organizace