Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně o sankcích

03.06.2020

"Otázky a odpovědi" k poskytování humanitární pomoci v boji proti pandemii Covid-19 v souvislosti s uplatňováním mezinárodních sankcí

Evropská komise zveřejnila své výkladové stanovisko k poskytování humanitární pomoci v boji proti pandemii Covid-19 v souvislosti s uplatňováním omezujících opatření (mezinárodních sankcí) obecně a vůči Sýrii konkrétně. Další výkladová stanoviska k jiným sankčním režimům by měla následovat. Orgánem příslušným v ČR k udělování výjimek z omezujících opatření je Finanční analytický úřad. Tamtéž lze také adresovat kvalifikované dotazy k výkladu sankčních opatření.
Dokument ke stažení:

Stanovisko Komise včetně otázek a odpovědí k humanitární pomoci do Sýrie 427.72 KB stáhnout

Při poskytování pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii lze jako právně nezávazná vodítka využít také dokument The Risk Management Principles Guide for Sending Humanitarian Funds into Syria and Similar High-Risk Jurisdictions zveřejněná Graduate Institute of Geneva, na jehož přípravě se podílela vedle dalších institucí i Evropská komise. Dokument obsahuje základní informace a praktické tipy pro zasílání finanční pomoci v souladu s mezinárodními sankcemi EU a OSN a dalšími regulatorními požadavky do Sýrie, ale lze jej návodně využít i pro jiné jurisdikce, které jsou rizikové z hlediska existujících mezinárodních sankcí, konfliktů nebo rizik financování terorismu.


22.05.2020

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá  o jednu další osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 21. května 2020 na sankční seznam OSN 1 fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017). Veškeré známé identifikační údaje jsou uvedené v příloze.

Identifikace jedné fyzické osoby na seznamu OSN k 21.05.2020 44.25 KB stáhnout

12.05.2020

Změna v údajích jednoho subjektu na seznamu OSN vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce RB OSN č. 1718 (2006) změnil dne 11.5.2020 údaje u jednoho subjektu, jehož finanční prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006). Změna je v příloze vyznačena přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích jednoho subjektu na seznamu OSN vůči KLDR k 11. 5. 2020 23.09 KB stáhnout

06.05.2020

Informace o doplnění údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky doplnil dne 5. května 2020 údaje u jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Doplněné údaje jsou v příloze vyznačeny podtržením..

Doplnění údajů u 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice k 05.05.2020 70.66 KB stáhnout

22.04.2020

Informace o zařazení 1 osoby na sankční seznam OSN vůči Středoafrické republice

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2127 (2013) ohledně Středoafrické republiky rozhodl dne 20. dubna 2020 o zařazení jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN, vůči níž se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv. Více informací včetně dostupných identifikačních údajů osoby lze nalézt v příloze.

Identifikace 1 osoby na sankčním seznamu OSN vůči Středoafrické republice k 20.04.2020 338.12 KB stáhnout

25.03.2020

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 24. března 2020 o vyjmutí v příloze uvedené fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tato osoba zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči ní daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Identifikace osoby vyjmuté ze sankčního seznamu OSN k 24.03.2020 154.63 KB stáhnout

05.03.2020

Zařazení tří subjektů na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkajících se ISIL (Dá’iš), al-Káidy a přidružených osob, skupin, podniků a subjektů přidal dne 4. března 2020 na sankční seznam OSN další tři, v příloze blíže specifikované, subjekty, vůči nimž se s okamžitou platností použijí mj. opatření ke zmrazení majetku a zbrojní embargo podle rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

Identifikace 3 subjektů přidaných na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě k 04.03.2020 153.26 KB stáhnout

26.02.2020

Změna v údajích pěti fyzických osob na sankčním seznamu OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Libyii

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 1970 (2011) ohledně Libye, upravil dne 25. února 2020 údaje týkající se pěti fyzických osob uvedených na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích pěti fyzických osob na sankčním seznamu OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Libyii k 25. únoru 2020 52.55 KB stáhnout

26.02.2020

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, upravil dne 25. února 2020 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu přílohy vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 25. únoru 2020 651.88 KB stáhnout

24.02.2020

Zařazení dvou subjektů na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkajících se ISIL (Dá’iš), al-Káidy a přidružených osob, skupin, podniků a subjektů přidal dne 23. února 2020 na sankční seznam OSN další dva, v příloze blíže specifikované, subjekty, vůči nimž se s okamžitou platností použijí mj. opatření ke zmrazení majetku a zbrojní embargo podle rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

Identifikace 2 subjektů přidaných na sankční seznam OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě k 23.02.2020 169.75 KB stáhnout

19.02.2020

Informace o vyjmutí dvou subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů rozhodl dne 18. února 2020 o vyjmutí v příloze uvedených 2 fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto osoby zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Identifikace 2 subjektů vyjmutých ze sankčního seznamu OSN k 18.02.2020 150.54 KB stáhnout

07.02.2020

Zařazení jedné osoby na sankční seznam OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči DR Kongo

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, zařadil dne 6. února 2020 na sankční seznam OSN další jednu, v příloze blíže specifikovanou, fyzickou osobu, vůči níž se s okamžitou platností použijí mj. opatření ke zmrazení majetku podle článku 11 rezoluce RB OSN č. 1807 (2008), znovu potvrzená v čl. 2 rezoluce RB OSN č. 2360 (2017).

Identifikace jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 06.02.2020 126.46 KB stáhnout

05.02.2020

Informace o přidání jedné osoby na sankční sezam vůči ISIL (Dá‘iš) a Al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkajících se ISIL (Dá’iš), Al-Káidy a přidružených osob, skupin, podniků a subjektů schválil dne 4. února 2020 rozšíření seznam osob a subjektů, vůči kterým se uplatní zmrazení aktiv, zákaz cestování a zbrojní embargo o níže uvedenou osobu.

QDi.425 Name: 1: AMADOU 2: KOUFA 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: Approximately 1958 POB: Koufa, Mali Good quality a.k.a.: a) Amadou Barry b) Amadou Kouffa c) Hamadoun Koufa d) Hamadoun Kouffa e) Hamadou Koufa f) Hamadou Kouffa Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Mali Listed on: 4 Feb.2020 Other information: Founder of the Katiba Macina of Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159), executive of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Eye colour: brown. Hair colour: dark. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.
Slovní zdůvodnění zařazení na seznam je dostupné zde: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.
Kompletní aktuální seznam je dostupný zde: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Identifikace osoby na sankčním sezamu vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě 50.87 KB stáhnout

04.02.2020

Vytvoření koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v ČR

Finanční analytický úřad informuje, že při Ministerstvu financí vznikla meziresortní koordinační skupina, jejímž hlavním cílem je ještě více zefektivnit provádění mezinárodních sankcí na národní úrovni a plnit mezinárodní standardy v oblasti cílených finančních sankcí a jejich vnitrostátní koordinace. Skupině předsedá zástupce FAÚ a na její činnosti se podílí zástupci celé řady dalších institucí, blíže viz dokumenty Statut a Jednací řád níže.

Statut mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice 432.68 KB stáhnout
Jednací řád mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice 422.67 KB stáhnout

06.01.2019

Informace o vyjmutí 15 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 2. ledna 2020 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) 15 subjektů, jak jsou tyto specifikovány v příloze.
Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Identifikace 15 subjektů vyjmutých ze sankčního seznamu OSN k 02.01.2020 72.06 KB stáhnout

20.12.2019

Informace o zavedení finančních sankcí vůči 5 osobám na sankčním seznamu OSN vůči Mali.

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2374 (2017) týkající se Mali, rozhodl dne 19. prosince 2019 o zavedení finančních sankcí vůči 5 fyzickým osobám, vůči kterým se doposud uplatňovala pouze cestovní omezení (tzv. travel ban). S okamžitou platností se tak zmrazují veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje v příloze uvedených 5 fyzických osob, jakož se současně i zakazuje přímo i nepřímo jakékoli finanční prostředky nebo hospodářské zdroje těmto osobám zpřístupnit.

Identifikace pěti osob na sankčním seznamu OSN vůči Mali. 112.19 KB stáhnout

14.11.2019

Seznam zemí, vůči nimž EU uplatňuje omezující opatření

Finanční analytický úřad aktualizuje seznam zemí, vůči jejichž osobám, subjektům či orgánům se prostřednictvím předpisů EU uplatňují omezující opatření. Podrobněji se s příslušnými předpisy a případnými vodítky k nim lze seznámit na webové stránce www.sanctionsmap.eu.


13.11.2019

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 13. listopadu 2019 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 a nařízení Rady (EU) 2019/1890, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Turecku, a to v souvislosti s jeho nepovolenými vrtnými činnostmi ve východním Středomoří. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být od dnešního dne uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU ) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Turecku stanovují.

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1894 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří 529.54 KB stáhnout
NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří 542.29 KB stáhnout

31.10.2019

Informace o vyjmutí 2 subjektů ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. října 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu (z části B. Subjekty a další skupiny) následující 2 subjekty:

IQe.173 Name: STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS
A.k.a.: GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS F.k.a.: na Address: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

IQe.174 Name: STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION
A.k.a.: a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS F.k.a.: na Address: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


24.10.2019

Seznam zemí, vůči nimž EU uplatňuje omezující opatření

Finanční analytický úřad zveřejňuje seznam zemí, vůči jejichž osobám, subjektům či orgánům se prostřednictvím předpisů EU uplatňují omezující opatření. Podrobněji se s příslušnými předpisy a případnými vodítky k nim lze seznámit na webové stránce www.sanctionsmap.eu.


16.10.2019

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Nikaragui

Finanční analytický úřad informuje, že dnešním zveřejněním rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1720 a nařízení Rady (EU) 2019/1716 v Úředním věstníku EU vyhlásila Rada EU omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Nikaragui. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jejichž účinnost nastala okamžitě dnem 16. října 2019, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex ) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Nikaragui stanovují.

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui 520.62 KB stáhnout
NAŘÍZENÍ RADY EU ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui 646.82 KB stáhnout

14.10.2019

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, upravil dne 11. října 2019 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu. Změny jsou v textu vyznačeny přeškrtnutím, resp. podtržením příslušné pasáže.

Změna v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN k 11.10.2019 89.47 KB stáhnout

19.06.2019

Zrušení sankcí EU vůči Maledivám

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 19. června 2019 nabylo účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/993 ze dne 17. června 2019, kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/1006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice a dále taktéž nařízení Rady (EU) 2019/985 ze dne 17. června 2019, kterým se zrušuje nařízení (EU) 2018/1001 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice (Úřední věstník EU L160). Aktualizovaný seznam zemí, vůči nimž se uplatňují mezinárodní sankce je k dispozici v sekci Stanoviska FAÚ v článku Seznam vysoce rizikových zemí.

05.10.2017

Sankční mapa EU k mezinárodním sankcím

Finanční analytický úřad informuje o spuštění nové internetové stránky s praktickým nástrojem, tzv. Sankční mapou EU, ke zjišťování informací o sankcích EU, včetně možnosti vyhledávání, zda se vůči konkrétní osobě, subjektu nebo orgánu uplatní sankce EU a v kladném případě pak lze jeho pomocí také dohledat i jaký konkrétní typ sankce se použije. Stránku spravuje Evropská komise a samozřejmě se jedná o informativní nástroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí a k němuž se prostřednictvím sankční mapy lze také dobrat. Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států.

Sankční mapa EU:  https://www.sanctionsmap.eu/


12.09.2017

Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská komise dne 1. září 2017 vydala a na svých stránkách (http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_faqs_en.htm) zveřejnila dokument „Poznámka Komise k často kladeným otázkám k omezujícím opatřením vůči Sýrii“, neboli, tzv. vodítka k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 36/2012 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).
Vodítka mají formu odpovědí na často kladené otázky (FAQ). V české verzi je toto Oznámení Komise dostupné na stránkách: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/faqs_post_isc_clean_cs.pdf.

Účelem vodítek je vysvětlit některá ustanovení nařízení a usnadnit tak jejich provádění zejména v praxi hospodářských subjektů a nevládních (neziskových) organizací. Komise současně upozorňuje, že nejde o vyčerpávající dokument, který by pracoval se všemi ustanoveními nařízení. Pokud by v interpretační praxi vznikly další otázky, může Komise vodítka doplnit.

Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii - CZ (pdf) 657.08 KB stáhnout
Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii - ENG (pdf) 105.22 KB stáhnout

16.01.2015

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí

Doporučení k využívání alternativního přístupu k právu EU

V souvislosti se současným vývojem v oblasti mezinárodních sankcí FAÚ upozorňuje, na neaktuálnost některých internetových stránek spravovaných Komisí, případně Radou (EU). Ne vždy se lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů.
Z tohoto důvodu FAÚ mění způsob publikování právních předpisů EU z taxativního výčtu, na uvedení odkazů do aplikace EUR-Lex, kde  lze nalézt konsolidovaná znění včetně navazujících (změnových či prováděcích) předpisů.

Vyznačené změny údajů u jedné osoby na sankčním seznamu OSN 73.51 KB stáhnout

12.09.2017

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

Manuál k postupu při sankcích vůči Rusku (pdf) 219.17 KB stáhnout
Žádost o vývozní povolení pro zboží a technologie (docx) 21.49 KB stáhnout

Pokyny Evropské komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014:

V souvislosti s některými omezeními, stanovenými v oblasti mezinárodních sankcí vůči Rusku FAÚ zveřejňuje „Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014“. Tyto pokyny, vypracované formou odpovědí na otázky vyvstalé v praxi provádění protiruských sankcí, Komise vydává s cílem zajistit jednotné provádění stanovených mezinárodních sankcí ze strany vnitrostátních orgánů a dotčených stran. Komise deklaruje, že jde o její interpretaci některých ustanovení předmětného nařízení. Účelem není pojednávat vyčerpávajícím způsobem o všech ustanoveních nebo vytvořit nová legislativní pravidla. Podle zakládajících smluv může právně závazný výklad aktů vydávaných orgány Unie podávat pouze Soudní dvůr Evropské unie.V návaznosti na dosavadní zkušenosti s praktickou aplikací sankcí vůči Rusku Komise svým oznámením naposledy ze dne 25. 8. 2017 pokyny aktualizovala a doplnila.

Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_cs (pdf) - verze ve znění z 25. 8. 2017 625.52 KB stáhnout
Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_en (pdf) – verze z 25. 8. 2017 465.80 KB stáhnout

Související předpisy EU:

  • rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Dále byla přijata omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi. Při obchodování s partnery z Ruska je proto třeba dbát i na dodržování stanovených omezení vůči subjektům na Krymu. Mimo jiné nelze vyvážet zboží uváděné v příloze III nařízení Rady (EU) č. 692/2014, pokud by bylo určeno ke konečnému použití na Krymu. Příslušná opatření jsou obsažena v těchto dokumentech:

  • rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
  •  nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi

18.2.2016

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day , neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem.