Dozorová činnost

Úvod do problematiky

Dozorová činnost je vykonávána kontrolním oddělením právního odboru ve smyslu § 35 AML zákona. Výkon správního dozoru zahrnuje především kontrolu plnění povinností stanovených AML zákonem, vedení řízení o přestupku a vyhodnocování systémů vnitřních zásad dle § 21 AML zákona. Součástí dozorové činnosti je rovněž participace na národním hodnocení rizik, mezinárodní a vnitrostátní spolupráce s ostatními dozorčími úřady, spolupráce s OČTŘ i dalšími státními orgány České republiky. Významným prvkem jsou také preventivní aktivity, v rámci kterých jsou např. zveřejňovány vzorové systémy vnitřních zásad či probíhá publikační nebo lektorská činnost pracovníků kontrolního oddělení.

V rámci dozorové činnosti jsou uplatňována zejména ustanovení AML zákona, kontrolního řádu, zákona o přestupcích a řízení o nich, správního řádu, sankčního zákona a zvláštních zákonů upravujících činnosti některých povinných osob (zákon o bankách, zákon o platebních službách, směnárenský zákon apod.).

Často kladené dotazy

Musím FAÚ informovat o určení, respektive o změně pověřené osoby podle § 22a AML zákona?

Automaticky nikoli. Postačí písemné pověření příslušného člena statutárního orgánu, které na vyžádání předložíte dozorovému orgánu.

Jsem nově povinnou osobou, které z AML zákona vyplývá povinnost zpracovávat systém vnitřních zásad. Existuje nějaký návod, jak daný systém vnitřních zásad zpracovat?

Ano. FAÚ zveřejňuje vzor systému vnitřních zásad a pravidelně jej aktualizuje podle aktuálně účinné legislativy. Najít jej můžete na našich webových stránkách v části Systém vnitřních zásad.

Jsem povinnou osobou typu XY. Patřím mezi povinné osoby, které musí FAÚ informovat o určení kontaktní osoby?

Typy povinných osob, které musí FAÚ informovat o určení kontaktní osoby jsou:

 1. všechny úvěrové a finanční instituce;
 2. provozovatelé hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatelů peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly;
 3. osoby, které nakupují nebo prodávají nemovité věci nebo jsou realitními zprostředkovateli či dražebníky podle zákona o veřejných dražbách při činnosti související s dražbou nemovité věci;
 4. osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem.
 5. osoby poskytující jiné osobě služby, které mají spočívat nebo spočívají v:

  zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů,

  jednání za právnickou osobu nebo svěřenský fond, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby nebo svěřenského fondu;

  poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu;

  jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie

Stal jsem se dle AML zákona povinnou osobou, která musí FAÚ informovat o určení kontaktní osoby. Jak mám postupovat?

Stačí vyplnit zveřejněný formulář pro určení nebo změnu kontaktní osoby a ten zaslat FAÚ buď datovou schránkou, poštou, nebo mailem. Informace musí být FAÚ doručena do 60 dnů ode dne, kdy se povinná osoba stala povinnou osobou.

Vzor oznámení o určení/změně kontaktní osoby (DOCX)

V rámci povinného subjektu, který musí FAÚ informovat o určení, respektive o změně kontaktní osoby, došlo ke změnám kontaktních osob. Jak mám postupovat?

Stačí vyplnit zveřejněný formulář pro určení nebo změnu kontaktní osoby a ten zaslat FAÚ buď datovou schránkou, poštou, nebo mailem. Informace musí být FAÚ doručena do 30 dnů ode dne, kdy změny nastaly.

Vzor oznámení o určení/změně kontaktní osoby (DOCX)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.