Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Finanční analytický úřad vytvořil pro pracovníky povinných osob softwarové aplikace MoneyWeb a MoneyWeb Lite klient. Hlavním účelem těchto aplikací je poskytnout možnost snadného a úplného podání oznámení o podezřelém obchodu (dále jen OPO) včetně možnosti využít aplikace ke vzdělávacím účelům pracovníků compliance nebo odborným útvarům, které mají v kompetenci problematiku praní špinavých peněz. Obě aplikace plně odráží zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. MoneyWeb je webová aplikace dostupná po sepsání dohody o spolupráci a sestavení VPN tunelu mezi povinnou osobou a FAÚ.  MoneyWeb Lite klient je desktopová jednouživatelská aplikace sloužící pro zabezpečené elektronické podávání OPO Finančně analytickému úřadu, která nevyžaduje žádnou instalaci na počítač a ve většině případů ani nepotřebuje žádnou úpravu nastavení počítačové sítě. V rámci technických podmínek je nutné, aby pracovní stanice využívala Microsoft .NET Framework 4.5 nebo vyšší. Vyžadované součásti a postup jejich instalace naleznete v návodu na stránkách CA MoneyWeb. OPO jsou posílány zašifrované (včetně příloh) přes informační systém datových schránek nebo elektronickou poštu za současného použití osobních certifikátů na podatelnu úřadu, v tomto případě je vyžadováno uzavření dohody o spolupráci.

Aplikaci MoneyWeb Lite klient je možné stáhnout na webových stránkách Certifikační Autority projektu MoneyWeb. Postup instalace a minimální technické požadavky naleznete v části s názvem MoneyWeb Lite klient - balíček souborů aplikace. Budete-li mít jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, využijte k tomu e-mail: admin@moneyweb.cz

Nově lze s úřadem elektronicky komunikovat prostřednictvím formuláře, v elektronické podobě, k zaslání oznámení o podezřelém obchodu. Více informací na Oznámení o podezřelém obchodu