Aktuality

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. srpna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. srpna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.

Zveřejnění doporučovaného formuláře žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení

Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí.

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického úřadu k zápisu insolvenčního správce do evidence skutečných majitelů

Banka zajišťující výplatu náhrad je při provádění výplaty v postavení povinné osoby podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jako taková musí plnit povinnosti identifikace a kontroly klienta.

Zpřísnění sankcí vůči Rusku a zmrazení majetku dalších fyzických a právnických osob

Finanční analytický úřad informuje, že byly publikovány změnové předpisy k sankčním režimům v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině:

Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2021

Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje každý rok výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu.

Výjimky z mezinárodních sankcí

Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

OSN vůči Severní Koreji

FATF identifikoval Gibraltar jako jurisdikci vyžadující zesílené sledování, Malta byla ze seznamu HRTC vyřazena

FATF na červnovém plenárním jednání nově zařadil Gibraltar na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).

EBA vydala Směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT compliance officer

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týden uveřejnil na svém webu Pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Šestý balíček sankcí EU vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Pozvánka na seminář “Prevence financování proliferace v soukromém sektoru”

Seminář “Prevence financování proliferace v soukromém sektoru” je určený pro výrobce a vývozce vojenského materiálu a zboží dvojího užití. Cílem připravovaného semináře je představit rizika financování proliferace z globální perspektivy, seznámit účastníky s uplatňovaným licenčním režimem České republiky v zahraničním obchodu a nastínit připravovaný proces národního hodnocení rizik financování proliferace.

Informace o změnách v údajích 6 osob na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 27. května 2022 údaje u celkem šesti fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejich majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v přílohách a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládané informace.

Dopad mezinárodních sankcí do oblasti veřejných zakázek

Finanční analytický úřad informuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo na základě diskuse expertní skupiny a za konzultace s FAÚ stanovisko týkající se Dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek. Stanovisko je primárně určeno pro zadavatele a přibližuje provádění sankčních opatření stanovených v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 a v dalších dotčených sankčních předpisech. V podrobnostech FAÚ odkazuje na toto stanovisko.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.