Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zavedení nových sankcí Evropské unie v souvislosti se situací v Libanonu

04.08.2021

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 3. srpna 2021 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1277 a nařízení Rady (EU) 2021/1275, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Libanonu. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být s okamžitou platností uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí prázdné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Libanonu stanovují.

Více informací naleznete v části AKTUÁLNĚ O SANKCÍCH.