Aktuality

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu, FM 001, vrchní rada – ředitel/ka Finančního analytického úřadu

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu, FM 001, vrchní rada – ředitel/ředitelka Finančního analytického úřadu.

Zákaz působení ruských a běloruských silničních přepravců v EU

V rámci 5. balíčku sankcí vůči Rusku a Bělorusku je od 9. dubna 2022 platný zákaz silniční přepravy zboží v rámci EU, včetně tranzitu, a to pro jakoukoli ruskou nebo běloruskou společnost/podnik provozující silniční dopravu.

Staňte se součástí našeho týmu CZ PRES

Finanční analytický úřad (finanční zpravodajská jednotka ČR) hledá nového kolegu či kolegyni, který/a by se stal/a součástí předsednického týmu, přičemž budoucí spolupráce není vyloučena.

EBA vyzývá finanční instituce a dohledové orgány, aby zajistily ukrajinským uprchlíkům přístup k finančnímu systému EU

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týdne uveřejnil na svém webu prohlášení, určené jak finančním institucím, tak orgánům dohledu, aby zajistil, že tyto vynaloží veškeré úsilí, aby umožnily ukrajinským uprchlíkům přístup alespoň k základním finančním produktům a službám. V prohlášení EBA uvádí, jak se jeho pokyny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT Guidelines) uplatňují v současné situaci a jak mohou finanční instituce přizpůsobit svá AML/CFT opatření, aby poskytly pragmatickou a přiměřenou reakci pokud jde o problémy s dodržováním AML/CFT předpisů. EBA shrnuje, co mohou finanční instituce a orgány dohledu udělat pro ochranu zranitelných osob před zneužíváním pachateli trestných činů, a vyzývá finanční instituce, aby zajistily, že dodržování režimu omezujících opatření EU nepovede k neodůvodněnému deriskingu.

Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014. V souladu s tímto článkem musí být vyplněný formulář doručen FAÚ do 27. května 2022. Obsahem formuláře je seznam vkladů nad 100 000 EUR držený ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami, právnickými osobami či orgány s bydlištěm/sídlem v Rusku. Úvěrové instituce mají povinnost daný formulář aktualizovat každých 12 měsíců.

Konference "Rizika a trendy financování proliferace - jak řešit aktuální výzvy"

Dne 21.4. 2022 uspořádal FAÚ ve spolupráci s Radou Evropy a Evropskou komisi (DG REFORM) Konferenci "Rizika a trendy financování proliferace - jak řešit aktuální výzvy". Akce se konala za účasti řady subjektů veřejného i soukromého sektoru. Přítomni byli i hosté z jiných členských států EU, kteří k nám přijeli hledat inspiraci a diskutovat o tom, jak nejlépe uchopit problematiku financování proliferace (PF) a vlastní proces Narodniho hodnocení rizik PF.

Rusko a Bělorusko - seznam sankcionovaných subjektů

FAÚ poskytuje aktuální seznam všech fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, na které se vztahuje čl. 2 tohoto nařízení, tj. zmrazují se jim veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje. (Aktualizace seznamu ke dni 22. 4. 2022)

Informace o zařazení dalších 2 fyzických osob na sankční seznam EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým prováděcím nařízením (EU) 2022/658 (kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014) s účinností od 21. dubna 2022 zařadila na sankční seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich majetku v EU a současně v zákazu zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, další dvě fyzické osoby. Jedná se o ukrajinského podnikatele Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO a ruského podnikatele Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Tyto osoby se podílejí na narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny a mají prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci východní Ukrajiny.

Informace o vyjmutí dvou osob a jednoho subjektu ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 18. dubna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 2 fyzické osoby a 1 subjekt, blíže specifikované v příloze.

Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku – sankční balíček

Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/580 a prováděcím nařízením (EU) 2022/581 ze dne 8. 4. 2022 (kterými se mění a provádí nařízení (EU) č. 269/2014), s účinností od 8. 4. 2022; dále nařízením (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014), s účinností od 9. 4. 2022 a konečně nařízením (EU) 2022/577 ze dne 8. 4. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 765/2006), s účinností od 9. 4. 2022 podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku a Bělorusku (tato opatření jsou souhrnně označována jako tzv. pátý balíček sankcí).

Oznámení Evropské komise hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům

Finanční analytický úřad informuje o doplnění svého upozornění na vysoké riziko obcházení mezinárodních sankcí proti Rusku o Oznámení Evropské komise hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům, publikované 1. 4. 2022 v Úředním věstníku Evropské unie.

Změnové nařízení EU ve vztahu k seznamu vysoce rizikových třetích zemí nabylo účinnosti

Jak již Finanční analytický úřad avizoval dne 22. února 2022, Evropská unie nově zařadila Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jordánsko, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal na tzv. seznam vysoce rizikových třetích zemí z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Uvedené státy již dříve figurovaly na seznamu FATF, proto jejich zařazení na seznam EU nepřináší do praxe povinných osob žádnou změnu. Naopak, ze seznamu sledovaných jurisdikcí byly vyřazeny Bahamy, Botswana, Ghana, Irák a Mauricius.

Článek 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014

FAÚ publikuje na základě konzultací Evropsku komisí, komplexní výklad k článku 5b Nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Informace o zveřejnění nejčastěji Evropské komisi kladených otázek a odpovědí

Finanční analytický úřad informuje, že na svých internetových stránkách v záložce Sankce proti Rusku a Bělorusku / Základní informace – sankce proti Rusku zveřejnil často kladené otázky Evropské komisi a odpovědi EK na ně. Otázky a odpovědi jsou tematicky seskupeny podle oblastí, jichž se týkají, tj. k omezení exportu podle čl. 2, 2a a 2b nařízení (EU) č. 833/2014, ve znění nařízení (EU) 2022/328, k oblasti pojištění a zajištění, k omezení ruských médií a k celním postupům. O případných doplněních či změnách FAQs v budoucnu budeme vždy informovat.

Upozornění na absolutní zákaz dodávek letadel, jejich částí a součástí a poskytování souvisejících činností

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 28. 3. 2022 končí možnost využít jakékoliv výjimky ze zákazů dodávek zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu uvedených na seznamu v příloze XI nařízení (EU) č. 833/2014 a poskytování oprav, prohlídek, související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, poskytování financování nebo finanční pomoci.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.