Aktuality

Pozvánka na AML/CFT seminář určený pro realitní sektor

Finanční analytický úřad zve zástupce realitního sektoru na prezenční seminář zaměřený na problematiku praní špinavých peněz a financování terorismu. Seminář je organizovaný Radou Evropy.

FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP, včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP

Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám. Součástí metodického pokynu je vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob. Metodický pokyn je dostupný zde.

FATF identifikoval Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování

FATF identifikoval Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování, vyřadil ze seznamu HRTC Nikaraguu a Pákistán. FATF na říjnovém plenárním zasedání nově zařadil Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Maroko, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Nikaragua a Pákistán. Tyto dva státy však nadále figurují na seznamu EU, proto jejich vyřazení ze seznamu FATF nepřináší do praxe povinných osob žádnou změnu. Celý seznam FATF včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF - HRTC, seznam EU pak na webových stránkách EU - HRTC.

Osmý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Texty konkrétních změnových přímo použitelných předpisů jsou dostupné v Úředním věstníku L 259 I.

Informace o změnách v údajích u 3 fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Mali.

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 2374 (2017) týkající se Mali, změnil dne 5. října 2022 některé údaje týkající se tří fyzických osob již dříve zařazených na sankčním seznamu OSN vůči Mali. Příslušné změny jsou u konkrétních osob specifikovaných v příloze vyznačeny přeškrtnutím starého údaje, resp. podtržením údaje nově vloženého.

Zařazení další 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN vůči Jemenu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) rozhodl dne 4. října 2022 o zařazení další 1 fyzické osoby na sankční seznam OSN. Vůči této osobě, specifikované v příloze, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo aktualizovanou Příručku evidování skutečných majitelů

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ aktualizovalo Příručku evidování skutečných majitelů, aby odrážela změny provedené touto novelou.

Zařazení 2 osob na sankční seznam OSN vůči Jemenu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) rozhodl dne 26. září 2022 o zařazení dalších 2 fyzických osob na sankční seznam OSN. Vůči těmto osobám, specifikovaným v příloze, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám.

Informace o změnách v údajích dvou entit na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR)

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. srpna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. srpna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.

Zveřejnění doporučovaného formuláře žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení

Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí.

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického úřadu k zápisu insolvenčního správce do evidence skutečných majitelů

Banka zajišťující výplatu náhrad je při provádění výplaty v postavení povinné osoby podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jako taková musí plnit povinnosti identifikace a kontroly klienta.

Zpřísnění sankcí vůči Rusku a zmrazení majetku dalších fyzických a právnických osob

Finanční analytický úřad informuje, že byly publikovány změnové předpisy k sankčním režimům v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině:

Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2021

Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje každý rok výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.