Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kariéra - archiv

Datum vyvěšení VŘ: 08. 12. 2017
Datum sejmutí VŘ: 05. 1. 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 036, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 041 - Analýza I.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada FM 036, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 041 – Analýza I., v oboru služby:

 • 8. Ekonomická ochrana státu

se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je březen 2018.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 036 (pdf) stáhnout
Žádost o přijetí do služebního poměru FM 036 (docx) stáhnout

Datum vyvěšení VŘ: 2. 10. 2017
Datum sejmutí VŘ: 23. 10. 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 020,
v odboru 03– Právní,
v oddělení 031– Mezinárodní a právní

Ředitel Finančního analytického úřadu jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada FM 020, v odboru 03 - Právní, v oddělení 031 - Mezinárodní a právní, v oboru služby:

 • 8. Ekonomická ochrana státu

  se služebním působištěm Praha.

  Služba
  na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
  Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je leden 2017.
  Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 020 (pdf) stáhnout
Žádost o přijetí do služebního poměru (docx) stáhnout

Datum vyvěšení VŘ: 26.06.2017
Datum sejmutí VŘ: 11.07.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - vedoucí/ho oddělení FM 013, v odboru 03 - Právní, v oddělení 031 - Mezinární a právní.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako služební orgán příslušný podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada – vedoucí/ho oddělení 031 - Mezinárodní a právní, FM 013, v odboru 03 - Právní, v oborech služby:

- 8. Ekonomická ochrana státu

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen/září 2017.

Služební místo je zařazeno do 15. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o státním občanství (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o státním občanství (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (docx) stáhnout
Žádost o jmenování na služební místo (pdf) stáhnout
Žádost o jmenování na služební místo (doc) stáhnout
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (docx) stáhnout

Publikováno od 26.05.2017  do 12.06.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - vedoucí/ho oddělení FM 030, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 041 - Analýza I.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako služební orgán příslušný podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada - vedoucí/ho oddělení FM 030, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 041 - Analýza I., v oboru služby:

- 8. Ekonomická ochrana státu

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec/srpen 2017.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o státním občanství (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o státním občanství (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (docx) stáhnout
Žádost o jmenování na služební místo (pdf) stáhnout
Žádost o jmenování na služební místo (docx) stáhnout
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (docx) stáhnout


Publikováno od 05.04.2017 do 21.04.2017

Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní rada FM 048  a FM 049, v oboru 04 - Analytický,  oddělení 042 - Analýza II.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), na základě usnesení o spojení výběrových řízení na identická služební místa podle ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydané služebním orgánem ve Finančním analytickém úřadě dne 4. dubna 2017, č. j.: FAU-19882/2017/01, vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní rada FM 048 a FM 049, v odboru 04 - Analytický, oddělení 042 – Analýza II., v oborech služby:

- 8. Ekonomická ochrana státu

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je květen/červen 2017.
Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení (pdf) stáhnout
Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (docx) stáhnout
Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (pdf) stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (docx) stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (pdf) stáhnout
Žádost o přijetí do služebního poměru (docx) stáhnout
Žádost o přijetí do služebního poměru (pdf) stáhnout

Datum vyvěšení VŘ dne 5. 9. 2017
Datum sejmutí VŘ dne 26. 9. 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 027,
v odboru 03 - Právní,
v oddělení 032 – Kontrolní.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada FM 027, v odboru 03 - Právní, v oddělení 032 – Kontrolní, v oboru služby:

 • 8. Ekonomická ochrana státu

  se služebním působištěm Praha.

  Služba
  na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
  Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2017.
  Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 027 (pdf) stáhnout
Žádost o přijetí do služebního poměru (docx) stáhnout

Datum vyvěšení VŘ dne 7. 9. 2017
Datum sejmutí VŘ dne 28. 9. 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 008,
v oddělení 02 – Kancelář ředitele.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada FM 008, v oddělení 02 – Kancelář ředitele, v oboru služby:

 • 8. Ekonomická ochrana státu

  se služebním působištěm Praha.

  Služba
  na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
  Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2017.
  Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 008(pdf) stáhnout
Žádost o přijetí do služebního poměru (docx) stáhnout

Datum vyvěšení VŘ dne 12. 9. 2017
Datum sejmutí VŘ dne 4. 10. 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 036,
v odboru 04 – Analytický,
v oddělení 041 – Analýza I.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada FM 036, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 041 – Analýza I., v oboru služby:

 • 8. Ekonomická ochrana státu

  se služebním působištěm Praha.

  Služba
  na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
  Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2017.
  Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 036 (pdf) stáhnout
Žádost o přijetí do služebního poměru FM 036 (docx) stáhnout

Datum vyvěšení VŘ dne 15. 9. 2017
Datum sejmutí VŘ dne 9. 10. 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 056,
v odboru 04 – Analytický,
v oddělení 042 – Analýza II.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada FM 056, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 042 – Analýza II., v oboru služby:

 • 8. Ekonomická ochrana státu

  se služebním působištěm Praha.

  Služba
  na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
  Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2017.
  Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada FM 056 (pdf) stáhnout
Žádost o přijetí do služebního poměru (docx) stáhnout