Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Právní předpisy

Aktuálně platné zákony

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 24. dubnu 2019 stáhnout
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění k 1. červenci 2017 stáhnout

Anglické verze platných zákonů

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 24. dubnu 2019 stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 5. června 2018 stáhnout
Zákon č. 69/2006 Sb. v anglické verzi - Act No. 96/2006 Coll. v platném znění k 1. červenci 2017 stáhnout

Archiv zákonů

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 5. červnu 2018 stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 13. lednu 2018 stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. červenci 2017 stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2017 stáhnout
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění k 1. lednu 2017 stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 29. červenci 2016 stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2015 stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. říjnu 2015 stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2014 stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 19. srpnu 2013 stáhnout
Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2013 stáhnout
Zákon č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu stáhnout

Archiv zákonů - anglické verze

Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 13. lednu 2018 stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 1. červenci 2017 stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 19. srpnu 2013 stáhnout
Zákon č. 253/2008 Sb. v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. stáhnout

Nařízení vlády a vyhlášky

Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu stáhnout
1543912544_cs_vyhlaskacnb_67_2018_oduvodneni.pdf stáhnout
Vyhláška č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu stáhnout
Nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb. ze dne 16. března 2009 stáhnout
Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. (účinnost od 26. srpna 2014) stáhnout
Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. znění platné do 25. srpna 2014 stáhnout
Vyhláška č.282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu stáhnout

Metodické pokyny

Metodický pokyn č. 7 - Opatření vůči politicky exponovaným osobám v návaznosti na aktuální jednání EU / aktualizován 23.04.2018 stáhnout
Metodický pokyn č. 6 - Provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her stáhnout
Metodický pokyn č. 5 - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN stáhnout
Metodický pokyn č. 4 - Podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb stáhnout
Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami stáhnout
Metodický pokyn č. 1 - K uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu stáhnout

Archiv metodických pokynů

Metodický pokyn č. 7 - Opatření vůči politicky exponovaným osobám / platné znění k 22.04.2018 stáhnout
ZRUŠEN dne 25.09.2017 / Metodický pokyn č. 2 - O přístupu povinných osob k digitálním měnám stáhnout

Směrnice EP a Rady EU a ostatní dokumenty

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/843 stáhnout
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 stáhnout
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 stáhnout
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 stáhnout
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 stáhnout
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1675 stáhnout