Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí

05.10.2017

Sankční mapa EU k mezinárodním sankcím

Finanční analytický úřad informuje o spuštění nové internetové stránky s praktickým nástrojem, tzv. Sankční mapou EU, ke zjišťování informací o sankcích EU, včetně možnosti vyhledávání, zda se vůči konkrétní osobě, subjektu nebo orgánu uplatní sankce EU a v kladném případě pak lze jeho pomocí také dohledat i jaký konkrétní typ sankce se použije. Stránku spravuje Evropská komise a samozřejmě se jedná o informativní nástroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí a k němuž se prostřednictvím sankční mapy lze také dobrat. Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států.
Sankční mapa EU:  https://www.sanctionsmap.eu/


Přehled účinných předpisů stanovujících mezinárodní sankce jakož i konsolidovanou verzi sankčního seznamu EU lze nalézt prostřednictvím odkazu:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-of-sanctions_en

Stránka Evropské služby pro vnější akci (EEAS), kde je odkaz na aktuálně účinné sankce („Restrictive measures in force“), pod kterým se otevře ve formátu pdf přehled všech opatření, přijatých na úseku Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) orgány ES, z nichž bezprostředně účinnými právními akty jsou pouze nařízení (regulations) a rozhodnutí (decisions).

FAÚ upozorňuje na skutečnost, že u rozhodnutí Rady se podle Smlouvy o Evropské unii (zejména jejího čl. 29) nejedná o rozhodnutí přímo aplikovatelná, kterými by byla rozhodnutí vydaná na základě Smlouvy o fungování EU, ale o novou formu předpisu, který byl dříve označován jako „společný postoj“ a který zavazuje pouze členské státy. Pro nepřesnosti v českém překladu některých předpisů doporučujeme pracovat s anglickou verzí.

Dále FAÚ upozorňuje, že v souvislosti s mnohdy téměř až překotným vývojem v oblasti sankční politiky EU (viz např. sankce přijaté EU vůči Ukrajině a Rusku v souvislosti s tzv. ukrajinskou krizí), některé internetové stránky spravované Komisí, Radou nebo EEAS nejsou vždy dostatečně včas či často aktualizovány. Týká se to mj. právě stránek, kde mají být prezentovány účinné sankční předpisy („Restrictive measures in force“) a kdy se ne vždy lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů. Z tohoto důvodu FAÚ doporučuje používat raději veřejně (zdarma) přístupnou aplikaci EUR-Lex – přístup k právu Evropské unie, kde ke zveřejněné poslední konsolidované verzi lze jednoduše dohledat poslední navazující (změnové či prováděcí) předpisy.

Sankční seznam EU (konsolidovaná verze) - seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní finanční sankce; pro povinné osoby podle zákona č. 253/2008 Sb. jde o osoby, subjekty nebo orgány ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Po načtení stránky je třeba postupovat podle tam uveřejněných pokynů a soubor na pozici 1. Consolidated list v XML formátu uložit do počítače (pravé tlačítko myši + „Uložit cíl jako“). Poté doporučujeme soubor v počítači otevírat v programu MS Office Excel jako tabulku XML. Po otevření souboru celou tabulku označit a po zadání klávesové zkratky „Ctrl+F“ do vyhledávacího pole zadat název prověřovaného subjektu. Vzhledem k průběžným změnám seznamu EU doporučujeme před každým vyhledáváním subjektu vždy stáhnout a do počítače uložit aktuální znění z daného dne.

V případě konkrétních dotazů se na nás obracejte prostřednictvím emailu fau@mfcr.cz.