Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv sankcí


14.11.2017

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Venezuele

Finanční analytický úřad informuje, že dnešním zveřejněním rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 a nařízení Rady (EU) 2017/2063 v Úředním věstníku EU (částka L295) Rada EU vyhlásila omezující opatření (sankce) vůči Venezuele. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích RB OSN. Omezení se od 14. listopadu 2017 použijí na oblast obchodování se zbraněmi a souvisejícím materiálem všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenského a polovojenského vybavení, na dodávky vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, stejně jako na jakékoli dodávky zařízení, technologií či softwaru, primárně určených k použití při monitorování nebo odposlechu internetové a telefonické komunikace ve Venezuele. Kromě toho budou mít konkrétní fyzické osoby zákaz vstupu (tranzitu) na území EU a konkrétním osobám a subjektům budou zmrazeny jejich finanční prostředky a hospodářské zdroje. Současně bude zakázáno přímo i nepřímo osobám a subjektům na seznamech (dosud nenaplněných) jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje zpřístupnit. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Venezuele stanovují.

Rozhodnutí Rady Evropské unie (SZBP) 2017/2074 stáhnout
Nařízení Rady Evropské unie (EU) 2017/2063 stáhnout

10.01.2019

Informace o vyjmutí ze sankčního seznamu OSN

Finanční analytický úřad informuje, že dne 8. ledna 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující tři subjekty:

 IQe.039 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 

IQe.118 Name: STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 

IQe.122 Name: STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES

A.k.a.: STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


20.12.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Mali na další 3 fyzické osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený rezolucí č. 2371 (2017) vůči Mali zařadil dne 20. prosince na sankční seznam další 3 fyzické osoby, vůči níž se podle rezoluce č. 2371 (2017) uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku:

MLi.001 Name:  1:  Ahmoudou 2:  Ag 3:  Asriw 4:  na
Title: na Designation: na DOB:01 Jan.1982 POB: na Good quality a.k.a.: Amadou Ag Isriw Low quality a.k.a.:  a) Ahmedou b) Ahmadou c) Isrew d) Isereoui e) Isriou Nationality:  Mali Passport no:  na National identification no:  na Address:  a) Mali b) Amassine, Mali (previous location) Listed on:  20 December 2018 Other information: Gender: male. Possibly arrested in Niger in October 2016.  Webpage: youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw.

MLi.002 Name:  1:  Mahamadou 2:  Ag 3:  Rhissa 4:  na
Title: na Designation: na DOB:01 Jan.1983 POB:  na Good quality a.k.a.:  Mohamed Talhandak Low quality a.k.a.:  na Nationality: Mali Passport no:  na National identification no: na Address: Kidal, Mali Listed on: 20 December 2018 Other information: Gender: male. On 1 October 2017 French forces raided his house, arresting Ag Rhissa and six family members.

MLi.003 Name:  1:  Mohamed 2:  Ousmane 3:  Ag 4:  Mohamedoune
Title:  Cheikh Designation:  na DOB:16 Apr.1972 POB:  Mali Good quality a.k.a.: a) Ousmane Mahamadou b) Mohamed Ousmane Low quality a.k.a.:  na Nationality: Mali Passport no: na National identification no: na Address: Mali Listed on: 20 December 2018 Other information: Gender: male. Physical description: eye colour: brown; hair colour: black. Telephone number:  +223 60 36 01 01.  Languages spoken:  Arabic and French.  Distinguishing marks:  eyeglasses.

Plný text podrobného odůvodnění Sankčního výboru OSN bude k nalezení na adrese:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374/materials/summaries.

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti se situací v Mali lze nalézt na adrese:  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374/materials.

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.


12.12.2018

Zrušení sankcí vůči Eritreji

Dne 12. prosince 2018 nabylo účinnosti nařízení Rady (EU) 2018/1932 z 10. prosince 2018, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 667/2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji (Úřední věstník EU L314/8). Aktualizovaný seznam zemí vůči nimž se uplatňují mezinárodní sankce je k dispozici v sekci Stanoviska FAÚ v článku Seznam vysoce rizikových zemí.


19.11.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajda na další 1 fyzickou osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN k ISIL a Al-Kajda zařadil dne 19. listopadu na sankční seznam další 1 fyzickou osobu, vůči níž se podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a č. 2253 (2015) uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku: 

1. Fyzické osoby

QDi.420 Name: 1: HAJJI 2: 'ABD AL-NASIR 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: Between 1965 and 1969 POB: Tall 'Afar, Iraq Good quality a.k.a.: a) Hajji Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr Low quality a.k.a.: Taha al-Khuwayt Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 19 Nov. 2018 Other information: ISIL military leader in the Syrian Arab Republic as well as chair of the ISIL Delegated Committee, which exercises administrative control of ISIL's affairs.

Plný text podrobného odůvodnění Sankčního výboru OSN lze nalézt na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti s ISIL a Al-Kajda lze nalézt na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.


17.11.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další 1 fyzickou osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1970 (2011) a č. 1973 (2011) vůči Libyi zařadil dne 16. listopadu 2018 na sankční seznam další 1 fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku.

1. Fyzické osoby

LYi.28 Name: 1: Salah 2: Badi 3: na 4: na Title: na Designation: Senior commander of the armed anti-GNA Al-Somood front, also known as Fakhr or ‘Pride of Libya’, and the Misratan Al Marsa Central Shield brigade DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 16 Nov. 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze).

Plný text podrobného odůvodnění Sankčního výboru OSN lze nalézt na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials/summaries-0

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti s Libyí lze nalézt na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese:www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.


28.02.2017

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji 

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007. 


Vydáno: 18.03.2014
Aktualizováno:16.1.2015

Sankce přijaté vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Uplatňování omezujících opatření přijatých vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Dne 6. března 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině. Nařízení ukládá zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům zodpovědným za zpronevěření ukrajinských státních prostředků a za porušování lidských práv na Ukrajině, případně jim zamezit v přístupu k takovým zdrojům a prostředkům. Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje na přímou použitelnost zaváděných sankčních opatření a povinnost každého oznámit takové finanční prostředky nebo hospodářské zdroje osob, na něž se omezující opatření vztahují, Finančnímu analytickému útvaru MF.

 • nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

Dne 17. března 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 269/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nařízení ukládá zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, patřící osobám, subjektům a orgánům vyjmenovaným v jeho příloze, případně jim zamezit v přístupu k takovým zdrojům a prostředkům. Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje na přímou použitelnost zaváděných sankčních opatření a povinnost každého oznámit takové finanční prostředky nebo hospodářské zdroje osob, na něž se omezující opatření vztahují, Finančnímu analytickému útvaru MF.

 • nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

16.10.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další fyzickou osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 15. října 2018 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

 1. Fyzické osoby

QDi.419 Name: 1: ANJEM 2: CHOUDARY 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: 18 Jan. 1967 POB: Welling, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Luqman Nationality: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Passport no: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland number 516384722, issued on 6 May 2013 (issued by Passport Office Glasgow, expires 06 Jun. 2023) National identification no: na Address: Frankland Prison, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Listed on: 15 Oct. 2018 Other information: Pledged allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) in July 2014. Imprisoned in the United Kingdom in September 2014 with a tentative release in October 2018. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt ZDE: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

Aktualizovaný seznam osob a subjektů spojených s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá, vůči nimž se uplatní omezující opatření lze nalézt na adrese: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list05.10.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další subjekt

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 4. října 2018 na sankční seznam OSN následující subjekt, vůči němuž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

B. Entities and other groups

QDe.159 Name: Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) Name (original script): جماعة نصرة الإسلام والمسلمین A.k.a.: na F.k.a.: na Address: na Listed on: 4 Oct. 2018 Other information: Associated with Al-Qaida (QDe.004), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) and Al-Mourabitoun (QDe.141). Operations in Mali and Burkina Faso. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

Aktualizovaný seznam osob a subjektů spojených s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá, vůči nimž se uplatní omezující opatření lze nalézt na adrese: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list12.09.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 1970 (2011) ohledně Libye, zařadil dne 11. září 2018 na sankční seznam OSN následující 1 fyzickou osobu, vůči níž se použijí mj. opatření ke zmrazení majetku (veškerých finančních prostředků a hospodářských zdrojů) podle čl. 17 rezoluce RB OSN č. 1970 (2011) a podle čl. 19 rezoluce RB OSN č. 1973 (2011):

A.  Fyzické osoby:

LYi.027 Name: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran Title: na Designation: Leader of armed militias DOB: 1982 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 11 Sept. 2018 Other information: name of mother Salma Abdula Younis. Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Odůvodnění zařazení dotčené osoby na sankční seznam OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials/summaries-0

Plné znění tiskové zprávy Rady bezpečnosti OSN k tomuto zařazení je k dispozici zde: https://www.un.org/press/en/2018/sc13497.doc.htm


24.08.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá o další 3 osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 23. srpna 2018 na sankční seznam OSN následující 3 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

A.  Fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá:

QDi.416 Name: 1: MOHAMMED 2: YUSIP 3: KARIM 4: na Title: na Designation: na DOB: 11 Oct. 1978 POB: Indonesia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Udtadz Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman Nationality: Indonesia Passport no: na National identification no: na Address: Syrian Arab Republic (location since 2015) Listed on: 23 Aug. 2018 Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: hair colour: black; build: slight. Speaks Indonesian, Arabic and Mindanao dialect. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx 

QDi.417 Name: 1: MOHAMAD 2: RAFI 3: BIN UDIN 4: na Title: na Designation: na DOB: 3 Jun. 1966 POB: Negri Sembilan, Malaysia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin Nationality: a) Malaysia b) Indonesia Passport no: Malaysia number A31142734,

issued on 6 Nov. 2013 (issued by the Immigration Department of Malaysia, expiration date 6 Nov. 2015) National identification no: Malaysia National Identification Card 660603-05-5267 (issued by National Registration Department of Malaysia; issued to Mohd Rafi bin Udin) Address: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 30 Jan. 2014) b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 23 Apr. 2010) c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 6 Apr. 2007) d) Syrian Arab Republic (location as of 2014) Listed on: 23 Aug. 2018 Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown; complexion: dark. Speaks Malay, English, limited Arabic. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx

QDi.418 Name: 1: MUHAMMED 2: REZA 3: LAHAMAN 4: KIRAM Title: na Designation: na DOB: 3 Mar. 1990 POB: Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman Nationality: Philippines Passport no: a) Philippines number XX3966391, issued on 25 Feb. 2015 (issued by the Department of Foreign Affairs of Philippines, expiration date 24 Feb. 2020) b) Philippines number EC3524065 National identification no: na Address: a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines (previous address) b) 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines (previous address) c) Syrian Arab Republic (location since 2015) Listed on: 23 Aug. 2018 Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: height: 156cm; weight: 60 kg (as at Sep. 2016); eye colour: black; hair colour: black; build: medium; high cheekbones. Speaks Tagalog, English, Arabic. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt ZDE:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases


09.08.2018

Rozšíření sankcí vůči ISIL (Da‘iš) a Al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že dne 9. srpna 2018 sankční výbor OSN vůči ISIL (Da’iš) a Al-Kajdě přidal novou osobu na sankční seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní opatření zmrazující finanční prostředky, zakazující vstup do EU a uvalující embargo na zbraně stanovená v odst. 1 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2368 (2017).

A. Jednotlivci:

QDi.415 Name: 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: na Name (original script): عدنان أبو ولید الصحراوي

Title: na Designation: na DOB: 16 Feb. 1973 POB: Laayoune Good quality a.k.a.: a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Ménaka, Gao Region, Mali Listed on: 9 Aug. 2018 Other information: Former spokesperson of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Emir of the Al-Mourabitoun (QDe.141) group in Mali. Pledged allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) in May 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxU click here


17.07.2018

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Maledivám

Finanční analytický úřad informuje, že dnešním zveřejněním rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1006 a nařízení Rady (EU) 2018/1001 v Úředním věstníku EU vyhlásila Rada EU omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Maledivské republice. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jejichž účinnost nastala okamžitě dnem 17. července 2018, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Maledivám stanovují.

Rozhodnutí Rady Evropské unie SZBP) 2018/1006 (pdf) stáhnout
Nařízení Rady Evropské unie (EU) 2018/1001 (pdf) stáhnout

19.06.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další 2 osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 18. června 2018 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle článku 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

A. Fyzické osoby:

QDi.413 Name: 1: MYRNA 2: AJIJUL 3: MABANZA 4: na Title: na Designation: na DOB: 11 Jul. 1991 POB: na Good quality a.k.a.: a) Myrna Adijul Mabanza b) Myrna Ajilul Mabanza Low quality a.k.a.: na  Nationality: Philippines Passport no: na National identification no: a) Voter ID 73320881AG1191MAM20000 b) Student ID 200801087 c) Other ID 140000900032 Address: a) Basilan Province, Philippines b) Zamboanga City, Philippines (previous address) c) Jeddah, Saudi Arabia (previous address) d) Daina, Saudi Arabia (previous address) Listed on: 18 Jun. 2018 Other information: Facilitator for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Gender: female. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX click here.

QDi.414 Name: 1: ABDULPATTA 2: ESCALON 3: ABUBAKAR 4: na Title: na Designation: na DOB: a) 3 Mar. 1965 b) 1 Jan. 1965 c) 11 Jan. 1965 POB: Tuburan, Basilan Province, Philippines Good quality a.k.a.: a) Abdulpatta Abubakar Escalon b) Abdul Patta Escalon Abubakar c) Abdul Patta Abu Bakar Low quality a.k.a.: na Nationality: Philippines Passport no: a) Philippines number EC6530802 (expires 19 Jan. 2021) b) Philippines number EB2778599 National identification no: a) Saudi Arabia 2135314355 b) Saudi Arabia 202112421 Address: a) Philippines b) Jeddah, Saudi Arabia (previous address) c) Daina, Saudi Arabia (previous address) Listed on: 18 Jun. 2018 Other information: Facilitator for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Gender: male. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX click here.

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt na uvedené adrese:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases


10.06.2018

Aktualizace údajů u sankcí OSN vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN provedla dne 9. července 2018 aktualizaci (aktualizovaný text je podtržen) v sankčním seznamu u níže uvedené 1 fyzické osoby a 1 subjektu (orgánu), jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006):

A. Fyzické osoby:

KPi.004 Name: 1: RI 2: HONG-SOP 3: na 4: na

Title: na Designation: Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, and Head of Nuclear Weapons Institute DOB: 1940 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 16 Jul. 2009 (amended on 9 July 2018) Other information: Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, oversaw three core facilities that assist in the production of weapons-grade plutonium: the Fuel Fabrication Facility, the Nuclear Reactor, and the Reprocessing Plant.

B. Subjekty:

KPe.028 Name: MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT

A.k.a.: a) Military Supplies Industry Department b) MID F.k.a.: na Address: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Mar. 2016 (amended on 9 July 2018) Other information: The Munitions Industry Department is involved in key aspects of the DPRK's missile program. MID is responsible for overseeing the development of the DPRK's ballistic missiles, including the Taepo Dong-2. The MID oversees the DPRK's weapons production and R&D programs, including the DPRK's ballistic missile program. The Second Economic Committee and the Second Academy of Natural Sciences – also designated in August 2010 – are subordinate to the MID. The MID in recent years has worked to develop the KN08 road-mobile ICBM. The MID oversees the DPRK’s nuclear program. The Nuclear Weapons Institute is subordinate to the MID.

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt na uvedené adrese: https://www.un.org/press/en/2018/sc13413.doc.htm


08.06.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 1970 (2011) ohledně Libye, zařadil dne 7. června 2018 na sankční seznam OSN následujících 6 fyzických osob, vůči nimž se použijí mj. opatření ke zmrazení majetku (veškerých finančních prostředků a hospodářských zdrojů) podle čl. 17 rezoluce RB OSN č. 1970 (2011) a podle čl. 19 rezoluce RB OSN č. 1973 (2011):

A. Fyzické osoby:
LYi.021 Name: 1: Ermias 2: Ghermay 3: na 4: na Name (original script): ኤርሚኣስ ግርማይ (Tigrinya) Title: na Designation: Leader of a transnational trafficking network DOB: Approximately (35-45 years old) POB: (possibly Asmara, Eritrea) Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Nationality: Eritrea Passport no: na National identification no: na Address: (Known address: Tripoli, Tarig sure no. 51, likely moved to Sabratha in 2015.) Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
 
LYi.022 Name: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: na 4: na Name (original script): ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya) Title: na Designation: Leader of a transnational trafficking network DOB: Approximately (30-35 years old) POB: Massaua, Eritrea Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Fitwi Esmail Abdelrazak Nationality: Eritrea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

LYi.023 Name: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: na Title: na Designation: Commander of the Anas al-Dabbashi militia, Leader of a transnational trafficking network DOB: Approximately (30 years old ) POB: (possibly Sabratha, Talil neighbourhood) Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: a) Garabulli, Libya b) Zawiya, Libya Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

LYi.024 Name: 1: MUS’AB 2: ABU-QARIN 3: na 4: na Title: na Designation: Leader of a transnational trafficking network DOB: 19 Jan. 1983 POB: Sabratha, Libya Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Nationality: Libya Passport no: a) 782633, issued on 31 May 2005 b) 540794, issued on 12 Jan. 2008 National identification no: na Address: na Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)


LYi.025 Name: 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: na 4: na Title: na Designation: Commander of the Shuhada al-Nasr brigade, Head of the Petrol Refinery Guard of Zawiya’s refinery DOB: na POB: Zawiya, Libya Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: Zawiya, Libya Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
LYi.026 Name: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: na Title: na Designation: Commander of the Coast Guard in Zawiya DOB: Approximately (29 years old) POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: Zawiya, Libya Listed on: 7 June 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)
Odůvodnění zařazení dotčených osob na sankční seznam OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials/summaries-0


04.04.2018

Rozšíření sankcí vůči KLDR na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN zařadila dne 30. března 2018 na sankční seznam níže uvedenou 1 fyzickou osobu a 21 subjektů (orgánů), jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006):

Fyzická osoba
  1. TSANG YUNG YUAN
 a. Description: Tsang Yung Yuan has coordinated North Korean coal exports with a North Korean broker operating in a third country, and he has a history of other sanctions evasion activities.
 b. AKA: Neil Tsang, Yun Yuan Tsang
 c. Identifiers: DOB: October 20, 1957; Passport No: 302001581
 

Subjekty

 1. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY
 a. Description: Registered owner, ship manager, and commercial manager of Panama-flagged vessel HUA FU, a cargo ship that loaded DPRK coal at Najin, DPRK on September 24, 2017.
 b. AKA: 長安海連技術有限公司; CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY
 c. Location: Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China
 

 2. CHONMYONG SHIPPING CO
 a. Description: Registered owner of CHON MYONG 1, a DPRK-flagged vessel that conducted ship-to-ship transfer of fuel in late December 2017.
 b. AKA: CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED
 c. Locations: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 3. FIRST OIL JV CO LTD
 a. Description: Owner of the DPRK tanker PAEK MA, which was involved in ship to ship transfer operations for oil in mid-January 2018.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK
 
 
 4. HAPJANGGANG SHIPPING CORP
 a. Description: Registered owner of the DPRK tanker NAM SAN 8, which is believed to have been involved in ship to ship transfer operations for oil, and owner of vessel HAP JANG GANG 6.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 5. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD
 a. Description: Ship and commercial manager of the ASIA BRIDGE 1. Hong Kong-owned vessel, the probable “ASIA BRIDGE 1” was instructed on October 19, 2017 by Huaxin Shipping to make preparations for entry into Nampo, DPRK to receive a shipment of coal bound for Vietnam. The “ASIA BRIDGE 1” was instructed by an unidentified employee of Huaxin Shipping Ltd. to make preparations to receive 8,000 metric tons of coal and then sail to Cam Pha, Vietnam. The master of the vessel was instructed to cover the ship’s name and other markings using canvas while in port at Nampo.
 b. AKA: 華信船務(香港)有限公司
 c. Location: Room 2105, Trend Centre, 29-31 Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China
 
 6. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
 a. Description: In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshall Islands
 

 7. KOREA ACHIM SHIPPING CO
 a. Description: Registered owner of DPRK tanker CHON MA SAN. DPRK-flagged CHON MA SAN prepared for likely ship to ship transfer operations in late January 2018. The master of the DPRK-flagged motor tanker YU JONG 2 reported on November 18, 2017 to an unidentified DPRK-based controller that the vessel was avoiding a storm in advance of a ship to ship transfer. The master suggested that the YU JONG 2 load fuel oil before the DPRK-flagged tanker CHON MA SAN since the CHON MA SAN’s larger size was better suited to conduct ship to ship transfers in a storm. After the CHON MA SAN loaded fuel oil from a vessel, the YU JONG 2 loaded 1,168 kiloliters of fuel oil on November 19, 2017 through a ship to ship transfer operation.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 8. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY
 a. Description: Registered owner of DPRK tanker AN SAN 1 believed to have been involved in ship to ship transfer operations for oil.
 b. AKA: KOREA ANSAN SHPG COMPANY
 c. Location: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK
 
 
 9. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO
 a. Description: Registered owner of the YU PHYONG 5. In late November 2017, the YU PHYONG 5 conducted a ship-to-ship transfer of 1,721 metric tons of fuel oil.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 10. KOREA SAMJONG SHIPPING
 a. Description: Registered owner of DPRK tankers SAM JONG 1 and SAM JONG 2. Both vessels are believed to have imported refined petroleum to DPRK in violation of UN sanctions in late January 2018.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 11. KOREA SAMMA SHIPPING CO.
 a. Description: A DPRK-flagged tanker, SAM MA 2 owned by Korea Samma Shipping Company, conducted a ship-to-ship transfer of oil and fabricated documents in mid- October 2017, loading almost 1,600 metric tons of fuel oil in one transaction. The ship master was instructed to erase SAMMA SHIPPING and the Korean words found on the ship’s seal and instead put “Hai Xin You 606” To mask its identity as a DPRK vessel.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 12. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD
 a. Description: Registered owner of the DPRK tanker YU JONG 2, which loaded 1,168 kiloliters of fuel oil on November 19, 2017 through a ship to ship transfer operation.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK; Company Number IMO 5434358
 

 13. KOTI CORP
 a. Description: Ship manager and commercial manager of the Panama-flagged vessel KOTI, which conducted ship-to-ship transfers of likely petroleum product to the DPRK-flagged KUM UN SAN 3 on December 9, 2017.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Panama City, Panama
 

 14. MYOHYANG SHIPPING CO
 a. Description: Ship manager of DPRK oil products tanker YU SON, which is believed to have been involved in ship to ship transfer operations for oil.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 15. PAEKMA SHIPPING CO
 a. Description: Registered owner of the DPRK tanker PAEK MA, which was involved in ship to ship transfer operations for oil in mid-January 2018.
 b. AKA: Care of First Oil JV Co Ltd
 c. Location: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK
 
 
 16. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE
 a. Description: Registered owner of DPRK tanker JI SONG 6, which is believed to have been involved in ship to ship transfer operations of oil in late January 2018. The company also owns vessels JI SONG 8 and WOORY STAR.
 b. AKA: PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE
 c. Location: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK
 

 17. PRO-GAIN GROUP CORPORATION
 a. Description: Company owned or controlled by Tsang Yung Yuan and involved in illicit transfers of DPRK coal.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa
 

 18. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD
 a. Description: Registered owner, ship and commercial manager of the DONG FENG 6, a vessel that loaded coal at Hamhung, DPRK on July 11, 2017 for export in violation of UN sanctions.
 b. AKA: n/a
 c. Location: Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China
 

 19. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING
 a. Description: Ship and commercial manager of HAO FAN 2 and HAO FAN 6, St Kitts-Nevis-flagged vessels. The HAO FAN 6 loaded coal at Nampo, DPRK on August 27, 2017. HAO FAN 2 loaded North Korean coal at Nampo, DPRK on June 3, 2017.
 b. AKA: 沈忠國際海運有限公司
 c. Location: Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China
 

 20. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT
 a. Description: Ship and commercial manager of the XIN GUANG HAI, a vessel that on loaded coal at Taean, DPRK on October 27, 2017 and had an ETA of November 14, 2017 to Cam Pha, Vietnam, but it did not arrive and instead went to Port Klang, Malaysia on December 18, 2017.
 b. AKA: n/a
 c. Location: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China
 

 21. YUK TUNG ENERGY PTE LTD
 a. Description: Ship manager and commercial manager of the YUK TUNG, which conducted ship-to-ship transfer of refined petroleum product.
 b. AKA: n/a
 c. Location: 17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

Tisková zpráva sankčního výboru OSN je ke stažení ZDE


09.03.2018; 9:40

Rozšíření sankcí OSN vůči Somálsku a Eritreji na další 2 osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezolucí č. 751 (1992) a 1907 (2009) k Somálsku a Eritreji, zařadil dne 8. března 2018 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle odst. 3 rezoluce RB OSN č. 1844 (2008).

A. Fyzické osoby:

 SOi.016 Name 1: Ahmad 2: Iman 3: Ali 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) Approximately 1973 b) Approximately 1974 POB: Kenya Good quality a.k.a.: a) Sheikh Ahmed Iman Ali b) Shaykh Ahmad Iman Ali c) Ahmed Iman Ali d) Abu Zinira Low quality a.k.a.: na Nationality: Kenya Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 8 March 2018 Other information: na

SOi.017 Name: 1: Abdifatah 2: Abubakar 3: Abdi 4: na
Title: na Designation: na DOB: 15 April 1982 POB: Somalia Good quality a.k.a.: Musa Muhajir Low quality a.k.a.: na Nationality: Somalia Passport no: na National identification no: na Address: a) Somalia b) Mombasa, Kenya Listed on: 08 March 2018 Other information: na

Odůvodnění zařazení obou osob na sankční seznam OSN výbor zveřejnil na své webové stránce  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/materials/summaries


07.03.2018; 8:50

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další 2 osoby a 1 subjekt

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 6. března 2018 na sankční seznam OSN další 2 fyzické osoby a 1 subjekt, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

A. Fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá:

QDi.411 Name: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR Name (original script): سالم مصطفى محمد ال منصور
Title: na Designation: na DOB: a) 20 Feb. 1962 b) 1959 POB: a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, Nineveh Province, Iraq Good quality a.k.a.: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: Iraq number A6489694, issued on 2 Sep. 2013 (expires on 31 Aug. 2021; name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور ) National identification no: a) Iraq national identification card 00813602, issued on 18 Sep. 2011 (name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور ) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 300397, issued on 25 Jun. 2013 (name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ) Address: a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (previous address) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (previous address) Listed on: 6 Mar. 2018 Other information: Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Physical description: hair colour: black; eye colour: honey; height: 170 cm. Speaks Arabic.

QDi.412 Name: 1: UMAR 2: MAHMUD 3: IRHAYYIM 4: AL-KUBAYSI Name (original script): عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي
Title: na Designation: na DOB: a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967 POB: Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq Good quality a.k.a.: a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: Iraq number A4059346, issued on 29 May 2013, issued in Baghdad, Iraq (expires on 27 May 2021) National identification no: a) Iraq national identification card 00405771, issued on 20 May 2013, issued in Iraq (name in Arabic script: عمر
محمود إرحيم الفياض ) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 540763, issued on 13 Feb. 1984 (name in Arabic script: عمر محمود إرحيم ) Address: Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq Listed on: 6 Mar. 2018 Other information: Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Physical description: sex: male, hair colour: black; height: 175 cm. Speaks Arabic.

B.  Subjekty spojené s ISIL (Da’esh) a Al-Kajdá

QDe.157 Name: AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE Name (original script): شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
A.k.a.: a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala F.k.a.: na Address: Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq Listed on: 6 Mar. 2018 Other information: Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt ZDE:


02.02.2018

Rozšíření sankcí vůči Demokratické republice Kongo na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) ohledně Demokratické republiky Kongo, zařadil dne 1. února 2017 na sankční seznam níže uvedené osoby, jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 11 rezoluce RB OSN č. 1807 (2008):

 1. MUHINDO AKILI MUNDOS

CDi.032 Name: 1) MUHINDO 2) AKILI 3) MUNDOS 4) na Name (original script): na Title: na Designation: a) DRC Armed Forces (FARDC) General, Commander of the 31st Brigade b) FARDC Brigadier General DOB: 10 Nov. 1972 POB: Democratic Republic of the Congo Good Quality a.k.a.: a) Charles Muhindo Akili Mundos b) Akili Muhindo c) Muhindo Mundos Low Quality a.k.a.: na Nationality: Democratic Republic of the Congo Passport no.: na National Identification No.: na Address: na Listed on: 1 Feb. 2018 Other information: Muhindo Akili Mundos is an FARDC General, Commander of the 31st Brigade. He was appointed commander of the FARDC’s Operational Sector in the areas of Beni and Lubero, including Operation Sukola I against the Allied Democratic Forces (ADF) in September 2014. He remained in that position until June 2015. He is also a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(e).

 1. GUIDON SHIMIRAY MWISSA

CDi.033 Name: 1) GUIDON 2) SHIMIRAY 3) MWISSA 4) na Name (original script): na Title: na Designation: na DOB: 13 Mar. 1980 POB: Kigoma, Walikale, Democratic Republic of the Congo Good Quality a.k.a.: na Low Quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National Identification No.: na Address: na Listed on: 1 Feb. 2018 Other information: Graduated secondary school humanités sociales in Mpofi; joined the armed group commanded by She Kasikila at the age of 16; integrated the FARDC with Kasikila, becoming his battalion S3; injured in 2007, thereafter joining Mai Mai Simba under then-commander “Mando;” participated in the creation of the NDC in 2008, becoming the deputy commander in charge of the Aigle Lemabé Brigade. He is also a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(g).

 1. LUCIEN NZAMBAMWITA

CDi.034 Name: 1) LUCIEN 2) NZAMBAMWITA 3) na 4) na

Name (original script): na Title: na Designation: DOB: 1966 POB: Cellule Nyagitabire, Sector Ruvune, Commune Kinyami, Prefecture Byumba, Rwanda Good Quality a.k.a.: André Kalume Low Quality a.k.a.: na Nationality: Rwanda Passport no.: na National Identification No.: na Address: na Listed on: 1 Feb. 2018 Other information: He is a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(j).

 1. GÉDÉON KYUNGU MUTANGA WA BAFUNKWA KANONGA

CDi.035 Name: 1) GÉDÉON 2) KYUNGU 3) MUTANGA WA BAFUNKWA 4) KANONGA Name (original script): na Title: na Designation: Katangan rebel leader DOB: 1974 POB: Manono Territory, Katanga Province (now Tanganyika Province) Good Quality a.k.a.: na Low Quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National Identification No.: na Address: na Listed on: 1 Feb. 2018 Other information: Gédéon Kyungu belongs to the Balubakat ethnic group. After completing primary education in Likasi and secondary school in Manono, he obtained a degree in pedagogy. In 1999 he joined the Maï Maï movement, commanding from 2003 one of the most active groups in the province of Katanga. In 2006, he visited UN peacekeeping forces to integrate through the disarmament, demobilization and reintegration (DDR) process. He escaped from prison in 2011 and surrendered in October 2016. He is a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(e).

Plný text informace OSN s podrobným odůvodněním zařazení osob na sankční seznam ke stažení:

Demokratická republika Kongo - osoby zařazené na sankční seznam OSN (pdf) stáhnout

03.01.2018

Rozšíření sankcí vůči KLDR na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN přijala dne 22. prosince 2017 novou rezoluci č. 2397 (2017) vůči KLDR, kterou mimo jiné zařazuje na sankční seznamy níže uvedených 16 fyzických osob a 1 subjekt (orgán), jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006):

Fyzické osoby

 1. CH'OE SO’K MIN
 2. Description: Ch’oe So’k-min is an overseas Foreign Trade Bank representative. In

2016, Ch’oe So’k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location. He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions.

 1. AKA: n/a
 2. Identifiers: DOB: 25 July 1978; Nationality: DPRK; Gender: male

 

 1. CHU HYO’K
 2. Description: Chu Hyo’k is a North Korean national who is an overseas Foreign Trade Bank representative.
 3. AKA: Ju Hyok
 4. Identifiers: DOB: 23 November 1986; Passport No. 836420186 issued 28 October

2016 expires 28 October 2021; Nationality: DPRK; Gender: male

 

 1. KIM JONG SIK
 2. Description: A leading official guiding the DPRK’s WMD development efforts.

Serving as Deputy Director of the Workers’ Party of Korea Munitions Industry

Department.

 1. A.K.A.: Kim Cho’ng-sik
 2. Identifiers: YOB: between 1967 and 1969; Nationality: DPRK; Gender: male;

Address: DPRK

 

 1. KIM KYONG IL
 2. Description: Kim Kyong Il is a Foreign Trade Bank deputy chief representative

in Libya.

 1. AKA: Kim Kyo'ng-il
 2. Identifiers: Location Libya; DOB: 01 August 1979; Passpo