Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně o sankcích

12.12.2018

Zrušení sankcí vůči Eritreji

Dne 12. prosince 2018 nabylo účinnosti nařízení Rady (EU) 2018/1932 z 10. prosince 2018, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 667/2010 o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji (Úřední věstník EU L314/8). Aktualizovaný seznam zemí vůči nimž se uplatňují mezinárodní sankce je k dispozici v sekci Stanoviska FAÚ v článku Seznam vysoce rizikových zemí.

19.11.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajda na další 1 fyzickou osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN k ISIL a Al-Kajda zařadil dne 19. listopadu na sankční seznam další 1 fyzickou osobu, vůči níž se podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a č. 2253 (2015) uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku: 

1. Fyzické osoby

QDi.420 Name: 1: HAJJI 2: 'ABD AL-NASIR 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: Between 1965 and 1969 POB: Tall 'Afar, Iraq Good quality a.k.a.: a) Hajji Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr Low quality a.k.a.: Taha al-Khuwayt Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 19 Nov. 2018 Other information: ISIL military leader in the Syrian Arab Republic as well as chair of the ISIL Delegated Committee, which exercises administrative control of ISIL's affairs.

Plný text podrobného odůvodnění Sankčního výboru OSN lze nalézt na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti s ISIL a Al-Kajda lze nalézt na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.


17.11.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další 1 fyzickou osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1970 (2011) a č. 1973 (2011) vůči Libyi zařadil dne 16. listopadu 2018 na sankční seznam další 1 fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku.

1. Fyzické osoby

LYi.28 Name: 1: Salah 2: Badi 3: na 4: na Title: na Designation: Senior commander of the armed anti-GNA Al-Somood front, also known as Fakhr or ‘Pride of Libya’, and the Misratan Al Marsa Central Shield brigade DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 16 Nov. 2018 Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze).

Plný text podrobného odůvodnění Sankčního výboru OSN lze nalézt na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials/summaries-0

Aktualizovaný seznam osob a subjektů, vůči nimž se uplatní omezující opatření v souvislosti s Libyí lze nalézt na adrese: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials

Konsolidovaná verze sankčního seznamu OSN je dostupná na adrese:www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.


16.10.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další fyzickou osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 15. října 2018 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

  1. Fyzické osoby

QDi.419 Name: 1: ANJEM 2: CHOUDARY 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: 18 Jan. 1967 POB: Welling, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Luqman Nationality: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Passport no: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland number 516384722, issued on 6 May 2013 (issued by Passport Office Glasgow, expires 06 Jun. 2023) National identification no: na Address: Frankland Prison, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Listed on: 15 Oct. 2018 Other information: Pledged allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) in July 2014. Imprisoned in the United Kingdom in September 2014 with a tentative release in October 2018. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt ZDE: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

Aktualizovaný seznam osob a subjektů spojených s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá, vůči nimž se uplatní omezující opatření lze nalézt na adrese: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list


05.10.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá na další subjekt

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) vůči ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojeným osobám a subjektům, zařadil dne 4. října 2018 na sankční seznam OSN následující subjekt, vůči němuž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 1 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2368 (2017).

B. Entities and other groups

QDe.159 Name: Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) Name (original script): جماعة نصرة الإسلام والمسلمین A.k.a.: na F.k.a.: na Address: na Listed on: 4 Oct. 2018 Other information: Associated with Al-Qaida (QDe.004), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) and Al-Mourabitoun (QDe.141). Operations in Mali and Burkina Faso. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

Aktualizovaný seznam osob a subjektů spojených s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá, vůči nimž se uplatní omezující opatření lze nalézt na adrese: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list


12.09.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 1970 (2011) ohledně Libye, zařadil dne 11. září 2018 na sankční seznam OSN následující 1 fyzickou osobu, vůči níž se použijí mj. opatření ke zmrazení majetku (veškerých finančních prostředků a hospodářských zdrojů) podle čl. 17 rezoluce RB OSN č. 1970 (2011) a podle čl. 19 rezoluce RB OSN č. 1973 (2011):

A.  Fyzické osoby:

LYi.027 Name: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran Title: na Designation: Leader of armed militias DOB: 1982 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 11 Sept. 2018 Other information: name of mother Salma Abdula Younis. Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Odůvodnění zařazení dotčené osoby na sankční seznam OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials/summaries-0

Plné znění tiskové zprávy Rady bezpečnosti OSN k tomuto zařazení je k dispozici zde: https://www.un.org/press/en/2018/sc13497.doc.htm


17.07.2018

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Maledivám

Finanční analytický úřad informuje, že dnešním zveřejněním rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1006 a nařízení Rady (EU) 2018/1001 v Úředním věstníku EU vyhlásila Rada EU omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Maledivské republice. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jejichž účinnost nastala okamžitě dnem 17. července 2018, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Maledivám stanovují.

Rozhodnutí Rady Evropské unie SZBP) 2018/1006 (pdf) stáhnout
Nařízení Rady Evropské unie (EU) 2018/1001 (pdf) stáhnout

10.06.2018

Aktualizace údajů u sankcí OSN vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Rada bezpečnosti OSN provedla dne 9. července 2018 aktualizaci (aktualizovaný text je podtržen) v sankčním seznamu u níže uvedené 1 fyzické osoby a 1 subjektu (orgánu), jejichž prostředky se mají zmrazit podle čl. 8 písm. d) rezoluce RB OSN č. 1718 (2006):

A. Fyzické osoby:

KPi.004 Name: 1: RI 2: HONG-SOP 3: na 4: na

Title: na Designation: Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, and Head of Nuclear Weapons Institute DOB: 1940 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 16 Jul. 2009 (amended on 9 July 2018) Other information: Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, oversaw three core facilities that assist in the production of weapons-grade plutonium: the Fuel Fabrication Facility, the Nuclear Reactor, and the Reprocessing Plant.

B. Subjekty:

KPe.028 Name: MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT

A.k.a.: a) Military Supplies Industry Department b) MID F.k.a.: na Address: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Mar. 2016 (amended on 9 July 2018) Other information: The Munitions Industry Department is involved in key aspects of the DPRK's missile program. MID is responsible for overseeing the development of the DPRK's ballistic missiles, including the Taepo Dong-2. The MID oversees the DPRK's weapons production and R&D programs, including the DPRK's ballistic missile program. The Second Economic Committee and the Second Academy of Natural Sciences – also designated in August 2010 – are subordinate to the MID. The MID in recent years has worked to develop the KN08 road-mobile ICBM. The MID oversees the DPRK’s nuclear program. The Nuclear Weapons Institute is subordinate to the MID.

Plný text příslušné tiskové zprávy Sankčního výboru OSN lze nalézt na uvedené adrese: https://www.un.org/press/en/2018/sc13413.doc.htm


14.11.2017

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Venezuele

Finanční analytický úřad informuje, že dnešním zveřejněním rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 a nařízení Rady (EU) 2017/2063 v Úředním věstníku EU (částka L295) Rada EU vyhlásila omezující opatření (sankce) vůči Venezuele. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích RB OSN. Omezení se od 14. listopadu 2017 použijí na oblast obchodování se zbraněmi a souvisejícím materiálem všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenského a polovojenského vybavení, na dodávky vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, stejně jako na jakékoli dodávky zařízení, technologií či softwaru, primárně určených k použití při monitorování nebo odposlechu internetové a telefonické komunikace ve Venezuele. Kromě toho budou mít konkrétní fyzické osoby zákaz vstupu (tranzitu) na území EU a konkrétním osobám a subjektům budou zmrazeny jejich finanční prostředky a hospodářské zdroje. Současně bude zakázáno přímo i nepřímo osobám a subjektům na seznamech (dosud nenaplněných) jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje zpřístupnit. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Venezuele stanovují.

Rozhodnutí Rady Evropské unie (SZBP) 2017/2074 stáhnout
Nařízení Rady Evropské unie (EU) 2017/2063 stáhnout

05.10.2017

Sankční mapa EU k mezinárodním sankcím

Finanční analytický úřad informuje o spuštění nové internetové stránky s praktickým nástrojem, tzv. Sankční mapou EU, ke zjišťování informací o sankcích EU, včetně možnosti vyhledávání, zda se vůči konkrétní osobě, subjektu nebo orgánu uplatní sankce EU a v kladném případě pak lze jeho pomocí také dohledat i jaký konkrétní typ sankce se použije. Stránku spravuje Evropská komise a samozřejmě se jedná o informativní nástroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí a k němuž se prostřednictvím sankční mapy lze také dobrat. Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států.
Sankční mapa EU:  https://www.sanctionsmap.eu/


12.09.2017

Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská komise dne 1. září 2017 vydala a na svých stránkách (http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_faqs_en.htm) zveřejnila dokument „Poznámka Komise k často kladeným otázkám k omezujícím opatřením vůči Sýrii“, neboli, tzv. vodítka k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 36/2012 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).
Vodítka mají formu odpovědí na často kladené otázky (FAQ). V české verzi je toto Oznámení Komise dostupné na stránkách: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/faqs_post_isc_clean_cs.pdf.

Účelem vodítek je vysvětlit některá ustanovení nařízení a usnadnit tak jejich provádění zejména v praxi hospodářských subjektů a nevládních (neziskových) organizací. Komise současně upozorňuje, že nejde o vyčerpávající dokument, který by pracoval se všemi ustanoveními nařízení. Pokud by v interpretační praxi vznikly další otázky, může Komise vodítka doplnit.

Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii - CZ (pdf) stáhnout
Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii - ENG (pdf) stáhnout

12.09.2017

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

Manuál k postupu při sankcích vůči Rusku (pdf) stáhnout
Žádost o vývozní povolení pro zboží a technologie (docx) stáhnout

Pokyny Evropské komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014:

V souvislosti s některými omezeními, stanovenými v oblasti mezinárodních sankcí vůči Rusku FAÚ zveřejňuje „Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014“. Tyto pokyny, vypracované formou odpovědí na otázky vyvstalé v praxi provádění protiruských sankcí, Komise vydává s cílem zajistit jednotné provádění stanovených mezinárodních sankcí ze strany vnitrostátních orgánů a dotčených stran. Komise deklaruje, že jde o její interpretaci některých ustanovení předmětného nařízení. Účelem není pojednávat vyčerpávajícím způsobem o všech ustanoveních nebo vytvořit nová legislativní pravidla. Podle zakládajících smluv může právně závazný výklad aktů vydávaných orgány Unie podávat pouze Soudní dvůr Evropské unie.V návaznosti na dosavadní zkušenosti s praktickou aplikací sankcí vůči Rusku Komise svým oznámením naposledy ze dne 25. 8. 2017 pokyny aktualizovala a doplnila. Ve snaze předejít jakýmkoli aplikačním potížím FAÚ zveřejňuje zatím dostupnou anglickou jazykovou verzi s tím, že česká jazyková verze aktuálního dokumentu bude zveřejněna jakmile bude oficiálně k dispozici.

POZOR: česká jazyková verze je ve znění z 25. 9. 2015

Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_cs (pdf) – POZOR: verze ve znění z 25. 9. 2015 stáhnout
Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_en (pdf) – verze z 25. 8. 2017 stáhnout

Související předpisy EU:

  • rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Dále byla přijata omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi. Při obchodování s partnery z Ruska je proto třeba dbát i na dodržování stanovených omezení vůči subjektům na Krymu. Mimo jiné nelze vyvážet zboží uváděné v příloze III nařízení Rady (EU) č. 692/2014, pokud by bylo určeno ke konečnému použití na Krymu. Příslušná opatření jsou obsažena v těchto dokumentech:

  • rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
  •  nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi

28.02.2017

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji 

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007. 

18.2.2016

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day , neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem.

Vydáno: 18.03.2014
Aktualizováno:16.1.2015

Sankce přijaté vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Uplatňování omezujících opatření přijatých vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Dne 6. března 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině. Nařízení ukládá zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům zodpovědným za zpronevěření ukrajinských státních prostředků a za porušování lidských práv na Ukrajině, případně jim zamezit v přístupu k takovým zdrojům a prostředkům. Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje na přímou použitelnost zaváděných sankčních opatření a povinnost každého oznámit takové finanční prostředky nebo hospodářské zdroje osob, na něž se omezující opatření vztahují, Finančnímu analytickému útvaru MF.

  • nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

Dne 17. března 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 269/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nařízení ukládá zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, patřící osobám, subjektům a orgánům vyjmenovaným v jeho příloze, případně jim zamezit v přístupu k takovým zdrojům a prostředkům. Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje na přímou použitelnost zaváděných sankčních opatření a povinnost každého oznámit takové finanční prostředky nebo hospodářské zdroje osob, na něž se omezující opatření vztahují, Finančnímu analytickému útvaru MF.

  • nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

12.09.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další osobu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 1970 (2011) ohledně Libye, zařadil dne 11. září 2018 na sankční seznam OSN následující 1 fyzickou osobu, vůči níž se použijí mj. opatření ke zmrazení majetku (veškerých finančních prostředků a hospodářských zdrojů) podle čl. 17 rezoluce RB OSN č. 1970 (2011) a podle čl. 19 rezoluce RB OSN č. 1973 (2011):

A.  Fyzické osoby:

LYi.027 Name: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran Title: na Designation: Leader of armed militias DOB: 1982 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 11 Sept. 2018 Other information: name of mother Salma Abdula Younis. Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Odůvodnění zařazení dotčené osoby na sankční seznam OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials/summaries-0

Plné znění tiskové zprávy Rady bezpečnosti OSN k tomuto zařazení je k dispozici zde: https://www.un.org/press/en/2018/sc13497.doc.htm


16.01.2015

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí

Doporučení k využívání alternativního přístupu k právu EU

V souvislosti se současným vývojem v oblasti mezinárodních sankcí FAÚ upozorňuje, na neaktuálnost některých internetových stránek spravovaných Komisí, případně Radou (EU). Ne vždy se lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů.
Z tohoto důvodu FAÚ mění způsob publikování právních předpisů EU z taxativního výčtu, na uvedení odkazů do aplikace EUR-Lex, kde  lze nalézt konsolidovaná znění včetně navazujících (změnových či prováděcích) předpisů.