Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně o sankcích

18.05.2017

Nové sankce OSN vůči Středoafrické republice 

Na základě Metodického pokynu č. 5 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2127 (2013), zařadil dne 17. května 2017 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu, vůči níž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 12 rezoluce RB OSN č. 2339 (2017):

A. Fyzické osoby:

CFi.012 Name: 1. ABDOULAYE 2. HISSENE 3. na 4. na Name (original script): na Title: na Designation: na DOB: 1967 POB: Ndele, Bamingui-Bangoran, Central African Republic Good Quality a.k.a.: a) Abdoulaye Issène b) Abdoulaye Hissein c) Hissene Abdoulaye d) Abdoulaye Issène Ramadane e) Abdoulaye Issene Ramadan f) Issene Abdoulaye Low quality a.k.a.: na Nationality: Central African Republic Passport no.: CAR diplomatic passport no. D00000897, issued on 5 April 2013 (valid until 4 April 2018) National identification no.: na Address: a) KM5, Bangui, Central African Republic b) Nana-Grebizi, Central African Republic Listed on: 17 May 2017 Other Information: Hissène was formerly the Minister of Youth and Sports as part of the Cabinet for the Central African Republic’s former President Michel Djotodia. Prior to that, he was the head of the Convention of Patriots for Justice and Peace, a political party. He also established himself as a leader of armed militias in Bangui, in particular in the “PK5” (3rd district) neighborhood.

Odůvodnění zařazení dotčené osoby na sankční seznam OSN lze nalézt zde: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials/summaries

28.02.2017

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji 

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007. 

23.2.2017

Rozšíření sankcí OSN vůči ISIL a Al-Kajdá na další osoby

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) zařadil dne 22. února 2017 na sankční seznam OSN následující 4 fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá (Al-Qaida), vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

18.2.2016

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day , neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem.

7.10.2015

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

16.1.2015

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí 

Doporučení k využívání alternativního přístupu k právu EU

16.1.2015

Sankce přijaté vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 

Od 6. března přijala EU řadu právních aktů, směřujcících zejména vůči osobám, které jsou podezřelé z protiprávního jednání, které vedlo k současné situaci na Ukrajině. Pro přehlednost uveřejňuje FAÚ úplný přehled přijatých přímo účinných nařízení EU.

12.9.2014

Nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014 

Dne 12. září 2014 byly v Úředním věstníku EU (L271) zveřejněny předpisy zesilující sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině zejména vůči subjektům v Ruské federaci.