Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kariéra

Publikováno od 26.05.2017  do 12.06.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - vedoucí/ho oddělení FM 030, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 041 - Analýza I.

Ředitel Finančního analytického úřadu jako služební orgán příslušný podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada - vedoucí/ho oddělení FM 030, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 041 - Analýza I., v oboru služby:

- 8. Ekonomická ochrana státu

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec/srpen 2017.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pdf) 495.79 KB stáhnout
Čestné prohlášení o státním občanství (pdf) 77.67 KB stáhnout
Čestné prohlášení o státním občanství (docx) 16.33 KB stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (pdf) 92.85 KB stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (docx) 14.95 KB stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (pdf) 55.24 KB stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (docx) 14.26 KB stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (pdf) 58.54 KB stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (docx) 14.65 KB stáhnout
Žádost o jmenování na služební místo (pdf) 139.15 KB stáhnout
Žádost o jmenování na služební místo (docx) 35.79 KB stáhnout
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pdf) 71.87 KB stáhnout
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (docx) 16.62 KB stáhnout


Publikováno od 19.05.2017  do 19.06.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu, vrchní rada – ředitel Finančního analytického úřadu FM 001.

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu, vrchní rada – ředitel Finančního analytického úřadu FM 001, v oborech služby:

5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím,
8. Ekonomická ochrana státu,
36. Informační a komunikační technologie,

se služebním působištěm Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec 2017. Služební místo je zařazeno do 15. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pdf) 197.23 KB stáhnout
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (docx) 40.68 KB stáhnout
Čestné prohlášení o státním občanství (pdf) 77.55 KB stáhnout
Čestné prohlášení o státním občanství (docx) 16.26 KB stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (pdf) 93.70 KB stáhnout
Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (docx) 15.11 KB stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (pdf) 55.10 KB stáhnout
Čestné prohlášení o svéprávnosti (docx) 14.57 KB stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (pdf) 61.30 KB stáhnout
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (docx) 14.77 KB stáhnout
Žádost o jmenování na služební místo (pdf) 152.09 KB stáhnout
Žádost o jmenování na služební místo (docx) 35.50 KB stáhnout
Údaje poskytnuté žadatelem (pdf) 53.28 KB stáhnout
Údaje poskytnuté žadatelem (docx) 17.23 KB stáhnout
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pdf) 71.88 KB stáhnout
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (docx) 16.66 KB stáhnout