Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Národní hodnocení rizik

Národní hodnocení rizik

For the Report in the English language please scroll down.

V letech 2015 – 2016 probíhalo první kolo procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Tento proces se řídí příslušnou metodikou FATF a povinnost jej provést vyplývá z doporučení FATF a ze čtvrté AML směrnice.

FAÚ koordinoval celý proces. Do procesu národního hodnocení rizik se v různé míře zapojily všechny zainteresované státní orgány a také některé povinné osoby. Mezi zainteresované státní orgány se řadí: Finanční analytický úřad a dále ministerstva financí, spravedlnosti, vnitra, kultury a zahraničních věcí, příslušné útvary Policie ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká národní banka, dozorčí orgány pro sektor hazardních her, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a Česká obchodní inspekce.

Zpráva, která shrnuje nejdůležitější výstupy z proběhnuvšího prvního kola, byla předložena do Vlády v prosinci 2016 a byla schválena usnesením Vlády České republiky č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

Veřejná verze Zprávy o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu:

Zpráva o prvním kole procesu Národního dhodnocení rizik ML/FT stáhnout
Podkladové informace k národnímu hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu za státní zastupitelství stáhnout
Statistika stíhané trestné činnosti z informačních zdrojů Ministerstva spravedlnosti (xlsx) stáhnout
Statistika Policie ČR - Sestava vybrané trestné činnosti pro účely národního hodnocení rizik ML/FT (xlsx) stáhnout

Public version of the Report on the First Round of the National ML/TF Risk Assessment Process translated in English:

Report on the first round of national ML/TF risk assessment (pdf) stáhnout
annex 5.7 (xlsx) stáhnout
annex 5.8 (xlsx) stáhnout
annex 5.10 (pdf) stáhnout

Neveřejné verze pro povinné osoby:

Zpracovatelé chápou sdílení informací s povinnými osobami jako významnou přidanou hodnotu českého národního procesu. Některé části textu jsou s ohledem na citlivost konkrétních příkladných informací neveřejné, proto FAÚ řízeně distribuuje zprávu tak, aby měly jednotlivé segmenty povinných osob k disposici specifický rozsah informací.

Povinné osoby, které dosud nemají k disposici příslušnou verzi zprávy, mohou zaslat žádost o její poskytnutí na emailovou adresu: fau@mfcr.cz

Do předmětu e-mailu uveďte prosím slova „národní hodnocení rizik“.

V textu e-mailu uveďte prosím následující údaje:

  • celý název povinné osoby, která o zprávu žádá
  • IČO povinné osoby, která o zprávu žádá
  • typ povinné osoby podle příslušného ustanovení AML zákona (včetně uvedení odstavce, písmena a bodu, pokud se Vás týká)
  • webové stránky povinné osoby
  • jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby
  • a dále preferovaný způsob zaslání zprávy s ohledem na její neveřejný charakter.