Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu

Současný vývoj v AML/CFT prevenci s sebou nese další posilování rizikově orientovaného přístupu (RBA). Pečlivě provedené hodnocení rizik a následné uvážené uplatňování rizikově orientovaného přístupu umožňuje povinným osobám přiměřenou alokaci zdrojů při naplňování efektivní AML/CFT prevence. V následujícím souboru ke stažení jsou uvedeny základní požadavky na obsah hodnocení rizik u povinných osob.

Požadavky na obsah hodnocení rizik u povinných osob (pdf) stáhnout

Národní hodnocení rizik

V letech 2015 – 2016 probíhalo první kolo procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Tento proces se řídí příslušnou metodikou FATF a povinnost jej provést vyplývá z doporučení FATF a ze čtvrté AML směrnice.

FAÚ koordinoval celý proces. Do procesu národního hodnocení rizik se v různé míře zapojily všechny zainteresované státní orgány a také některé povinné osoby. Mezi zainteresované státní orgány se řadí: Finanční analytický úřad a dále ministerstva financí, spravedlnosti, vnitra, kultury a zahraničních věcí, příslušné útvary Policie ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká národní banka, dozorčí orgány pro sektor hazardních her, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a Česká obchodní inspekce.

Zpráva, která shrnuje nejdůležitější výstupy z proběhnuvšího prvního kola, byla předložena do Vlády v prosinci 2016 a byla schválena usnesením Vlády České republiky č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

Veřejná verze Zprávy o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu:

Zpráva o prvním kole procesu Národního dhodnocení rizik ML/FT stáhnout
Podkladové informace k národnímu hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu za státní zastupitelství stáhnout
Statistika stíhané trestné činnosti z informačních zdrojů Ministerstva spravedlnosti (xlsx) stáhnout
Statistika Policie ČR - Sestava vybrané trestné činnosti pro účely národního hodnocení rizik ML/FT (xlsx) stáhnout