Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

08.06.2018

Rozšíření sankcí OSN vůči Libyi na další osoby

Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 1970 (2011) ohledně Libye, zařadil dne 7. června 2018 na sankční seznam OSN fyzické osoby, vůči nimž se použijí mj. opatření ke zmrazení majetku.

07.05.2018

Aktualizace metodického pokynu č. 7 Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad aktualizuje metodický pokyn č. 7

13.04.2018

Stanovisko FAÚ k identifikaci prostředků na účtech advokátní úschovy

V případě sjednání úschovy peněz u advokáta v podobě jejich uložení na zvláštní účet advokáta u banky, jsou povinnou osobou ve smyslu § 2 AML zákona ve vztahu k této úschově jak advokát, tak banka a oba musí plnit své zákonné povinnosti

12.04.2018

Finanční analytický úřad uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017

FAÚ uveřejňuje svou Výroční zprávu za rok 2017, která je zaměřena na popis a hodnocení jednotlivých aktivit Finančního analytického úřadu v roce 2017. Jde o první zprávu FAÚ jako samostatného správního úřadu

15.03.2018

Finanční analytický úřad opět spolupracoval s Daňovou Kobrou.

Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti.

26.02.2018

Upozornění na Veřejné prohlášení FATF a Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: probíhající proces

FATF na plenárním jednání dne 23. února 2018 přijal veřejné prohlášení identifikující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).